Heeft scout zijn vandaag nog steeds zin ?

Hoe evolueren de traditionele waarden van scouting en hoe kunnen ze in leven worden gehouden ondanks maatschappelijke veranderingen die soms tegen de stroom in gaan ? Wij legden de vraag voor aan Augustin Cardon de Lichtbuer, huidig eenheidshoofd van de Belgian Lonescouts.

1° Voordat we tot de kern van de zaak komen, kunt u ons meer over uzelf vertellen ?

Parallel aan mijn studie "event management" aan IHECS, lanceerde ik "Chuva Outdoor" (verhuur van stretchtenten voor alle soorten evenementen) met twee partners. Deze seizoensactiviteit houdt ons bezig van april tot oktober.
Op initiatief van mijn ouders ben ik begonnen met scouting toen ik nog maar vijf jaar oud was. Ik kan ze niet genoeg bedanken om mij daar ingeschreven te hebben ! Mijn carrière was compleet vermits ik achtereenvolgens baladin, welp, scout, scoutsleider, troepenleider, eenheidssecretaris en uiteindelijk sedert 2022 (het jongste) eenheidshoofd was.

2° Wat zijn in 2022 de waarden die scouting definiëren ?
Initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn drie essentiële waarden voor goede menselijke relaties, zowel tijdens onze kampen als in het dagelijks leven, maar ook op elke leeftijd !

3° De 2023-kalender van de “Scouts et Guides de France” zou "wokisme en de LGBT-beweging" steunen met controversiële beelden en citaten. Een leider voegde eraan toe : "Ons doel is niet te provoceren, maar verbonden te zijn met de jeugd van vandaag, niet die van gisteren."

Wat blijft er over van de grondvesten van de verkenners, opgericht in 1907, en van de Lones die in 2020 hun honderdjarig bestaan vierden ?

Vandaag moeten wij voldoen aan een hele reeks criteria opgelegd door de WOSM (World Organization of the Scout Movement). De kern van scouting gedicteerd door Baden Powell is intact gebleven, maar scoutingwetten evolueren.
Wij blijven een kader bieden waarin we leren "samen te leven" terwijl we jongeren activiteiten aanbieden die hen in staat stellen te ontsnappen en plezier te hebben. We doen scouting "voor jongeren en door jongeren" en worden altijd ondersteund door dynamische ouders wanneer dat nodig is.
Wij proberen hen gelukkig te maken en dat is nooit veranderd !
Wat de katholieke oorsprong betreft, is de huidige visie van de federatie om alle jongeren de vrijheid te geven om al dan niet deel te nemen aan religieuze vieringen.
Van onze kant geven wij er de voorkeur aan dat alle jongeren zich inspannen om te integreren teneinde een sterkere eenheid te behouden.
Het spirituele en religieuze aspect wordt gehandhaafd binnen het kader van beloften, scoutsprogressie of totems. Tevens hebben wij onze eigen aalmoezenier zoals ook "eerder" het geval was. Dit facet spreekt trouwens de meerderheid van de ouders aan, die hun kinderen bij ons hebben aangemeld.

4° Dus scout zijn is vandaag de dag nog steeds zinvol ?

Ik ben hiervan overtuigd en het nut ervan ligt niet in het feit dat kinderen dan minder met hun tablet bezig zijn. De staffs bieden zo’n grote verscheidenheid aan activiteiten aan, dat deze onvermijdelijk zowel leiders als volgers, zowel atleten als schakers, enz… moeten aantrekken. Gehandicapte kinderen worden ook ondergebracht in alle secties.
Omdat het groepsleven fundamenteel is, is het noodzakelijk om je te kunnen aanpassen aan alle persoonlijkheden. Juist deze ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden is de kracht van scouting.
Voor wie het comfort van gebladerte niet geschikt zou vinden, kunnen andere activiteiten een overtuigend alternatief zijn bij scouting (Passeport VZW, enz.).
Het personeel van de eenheid werkt voortdurend aan de ontwikkeling, de groei en het doen verbeteren van onze eenheid door altijd een langetermijnvisie voor ogen te houden. Tot slot is het onze missie om de eenheid te bewaren door een goede sfeer te ontwikkelen.
De wereld verandert zo snel dat ik geen commentaar zou durven geven op de toekomst van scouting, maar op dit moment hebben onze wandelingen nog mooie kilometers voor de boeg. Ik ben graag bereid om daar mijn belofte van te maken !

https://lesscouts.be/nl
https://www.lonescouts.be/

Wij danken graaf Pierre-Alexandre de Lannoy voor het schrijven van dit artikel.

Article(s) lié(s)

Manoëlle Joos de ter Beerst : tien tips voor vrouwelijke ondernemers

Manoëlle Joos de ter Beerst : tien tips voor vrouwelijke ondernemers. 2017 was het doel dat ik mezelf had gesteld...

Ontmoeting met Bebelle de Borchgrave

Wat is uw achtergrond, persoonlijk, familiaal en professioneel ? Tekenen is iets wat ik eigenlijk al van kinds af...

Petites annonces

Descriptif section

Espaces à louer

Salons à louer pour vos événements

Activités 

Agenda des activités organisées par L’ANRB

Nos Partenaires