Aymar de Lichtervelde neemt ons mee naar de Zuidpool en vertelt over zijn passie voor de circulaire economie en de levende actualiteit.

27 jaar oud, een boeiende loopbaan en een verscheidenheid aan vaste overtuigingen.

"Ik ben gedreven, nieuwsgierig en exploratief. Professioneel streef ik naar een duurzamere samenleving gedragen door een bevruchtende wisselwerking tussen wetenschap, economie en ondernemingsgeest. Ik ben meer dan geboeid door de circulaire en biogerichte economie" benadrukt Aymar bij het begin van ons gesprek.

"Na een Bachelor in Bio-ingenieurwetenschappen en een Master in Biotechnologie heb ik mijn wetenschappelijke en technologische vaardigheden verdiept met een onderzoekservaring in wiskundige modellering. Eind 2018 greep ik de unieke kans om als Bio-ingenieur aan de slag te gaan in het onderzoeksstation Prinses Elisabeth in Antartica, waar ik een eerste missie van 3 maanden heb uitgevoerd. Tussen november en december 2020, keerde ik er terug voor een kortere missie".

De gepassionneerde en bevlogen jongeman beschrijft hoe hij tijdens zijn onderzoekswerk een aantal genieën ontmoette die op hem een blijvende indruk maakten. "Wetenschap was hun leven!" Doch ik besefte dat er meer veelzijdigheid nodig was, een bredere waaier aan belangstellingsdomeinen."
Twee weken na een toevallige ontmoeting met Alain Hubert, werd hij door hem gevraagd om te komen werken op het waterzuiveringssysteem van de Prinses Elisabethbasis.

Voor Aymar begon toen, in 2018, het Antarctische avontuur

Het Station werd gebouwd tijdens het Internationaal Pooljaar 2007-2008 en werd wetenschappelijk actief in 2008-2009. De International Polar Foundation is uniek aangezien zij zowel particuliere, als openbare partners samenbrengt. De dynamiek van de particuliere sector en de betrokkenheid van grote Belgische bedrijven verklaren dan ook het bereikte succes.

Ondanks een vrij klein budget (in vergelijking met de andere landen aanwezig op Antartica), stoelt de Stichting op een van de meest geavanceerde technologische concepten, aanwezig op het Witte Continent. Het Station betekent, voor vele wetenschappers wereldwijd, een onmisbare technische en logistieke kennisbron, o.m. dankzij zijn stroomvoorziening off-grid.

Aymar is verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering van het station.

Zijn opdracht is tweeledig : enerzijds de prestaties van het waterzuiveringssysteem te optimaliseren en de werking ervan te automatiseren en anderzijds staat hij in voor de vorming en opleiding van een polyvalente technicus die, tijdens zijn afwezigheid, het systeem kan beheren. Bovendien is Aymar verantwoordelijk voor talrijke parellelle activiteiten in het Station.

Het zuiveren van afvalwater (grijs of zwart water) gebeurt met behulp van bacteriën. "Hierdoor kan ik verwerkelijken hetgeen ik ge- en bestudeerd heb" zegt Aymar. Het waterbeheer in het Station is een voorbeeld van kringloopeconomie.

Drinkwater wordt verkregen door het smelten Antarctische sneeuw, die zeer zuiver is. Na mineralisatie en sanitaire controle wordt dit water gebruikt in de keuken, voor de stortbaden, de wasmachines, de toiletten, enz. Grijs en zwart water wordt vervolgens opgevangen en gezuiverd via het zuiveringssysteem, waarbij de organische verontreinigende stoffen volledig biologisch worden afgebroken. Een deel van het gezuiverde water wordt gereycleerd en een ander deel wordt teruggeschonken aan het milieu, waardoor de watercyclus inderdaad afgerond wordt.

Antartica is nu reeds decennialang een middelpunt van wetenschappelijke uitstraling en een toonbeeld van natuurbehoud.

Watercyclus van de Prinses Elisabethbasis
JPEG - 50.8 kB

Geen CO2-uitstoot

De International Polar Foundation betekende de Belgische terugkeer op het continent met als blikvanger het allereerste "Zero Emission"-station.

De impact op het milieu moest tot elke prijs beperkt worden om te voldoen aan het Protocol over de milieubescherming op het Antartica (Madrid 4-10-1991). Deze opdracht is volledig geslaagd aangezien het Station louter en alleen functionneert op grond van eolische en zonne-energie.

Het gebouw is passief: de warmte die wordt afgegeven door de bewoners en de werking van de technische systemen is voldoende om binnen het Station een aangename temperatuur te handhaven. "Het is fantastisch om te denken dat we op Antarctica zijn en dat we ons niet hoeven te verwarmen. "roept Aymar uit!

De waarde van het Zero Emission-concept is niet alleen van ecologische, maar ook van economische en strategische aard.

Het feit dat de energie wordt geproduceerd uit lokale en hernieuwbare bronnen zoals wind en zon maakt aanzienlijke besparingen mogelijk op de exploitatiekosten van het station. Dit geldt vooral voor Antarctica, waar het vervoer van brandstof bijzonder duur is.

Aymar glimlacht en wijst mij erop dat de zonnepanelen die wij op onze daken hebben geplaatst een return hebben na +/- 6 jaar ... het debat is geopend ..

Het interview met Aymar was fascinerend, ik had uren naar hem kunnen luisteren.
Ik begreep heel snel hoezeer hij wil bijdragen aan een betere wereld en zijn kennis en vaardigheden wil doorgeven.

Nimmer zal hij deze fantastische ervaring vergeten, evenmin als zijn aanwezigheid op de 10de verjaardag van het station, dat werd ingehuldigd op 15 februari 2009 en waarop zijn vader aanwezig was. Een knipoogje dus naar een vader die zijn zoon van jongs af aan milieubewust maakte en de noodzaak beklemtoonde om onze planeet te beschermen.

Voor de geïnteresseerden onder ons: ontdek de sites van het Station en de Polar Foundation, evenals het artikel dat Aymar publiceerde ter gelegenheid van een internationale conferentie over de milieusystemen (ICES 2020):

Antarctic station

International Polar Foundation: Home

Meer technisch artikel (in het Engels)

Video: les gardiens de l’Antartique (RTBF in het Frans )

Copyright foto’s: (C) International Polar Foundation

Interviewster Sophie de Troostemberg.

Gekoppelde artikel(s)

"N’en parler jamais, y penser toujours !"* Adel in alle opzichten.
Zij schrijven ons ...

Sérieusement sans se prendre au sérieux (Marie Thibaut de Maisières) Immaterieel erfgoed (Paul Janssens) In dichtvorm...

Boodschap van Pr. Dr. Yves Coppieters, een edelmoedige hedendaagse humanist, aan onze jongeren ...

Het is overbodig om Yves Coppieters ’t Wallant nog voor te stellen. Hij is een opmerkelijke vertegenwoordiger van de...

Uw rubrieksadvertenties online voor meer zichtbaarheid!

Voor een gegarandeerde zichtbaarheid van uw rubrieksadvertentie, ontdek onze applicatie! Zin om een advertentie...

De gevolgen van de lockdown voor adolescenten: een grote zorg voor ouders

De lockdown en sanitaire maatregelen hebben het leven en het gedrag van onze kinderen ingrijpend veranderd. Om de...

Een blikvanger in de wereld van de moderne communicatie

Ervaringen van een jonge manager in turbulente tijden. ["87seconds"-> https://www.87seconds.com/fr-be is een...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners