De Grotten van Han zijn een familiebedrijf dat meer dan 165 jaar oud is en waarvan de bestaansreden is om een uitzonderlijk erfgoed in het hart van het Waalse Gewest te "delen en behouden".

Kun je jezelf voorstellen en je achtergrond beschrijven?

Ik ben een afstammeling van de 6e generatie van Edward de Spandl die het landgoed Han Caves in 1856 kocht. Hij was gepassioneerd door dit uitzonderlijke erfgoed en een visionaire ondernemer die zich vóór de opkomst van het toerisme voor dit geweldig project ingezet heeft.

Ik ben advocaat en na 11 jaar aan de balie in “Corporate & Tax” ben ik toegetreden tot het bedrijfsleven. Ik heb mijn opleiding uitgebreid om te evolueren en om managementfuncties in verschillende bedrijven op te nemen. Het was in 2010, toen ik in een sabbatjaar was, dat de Raad van Bestuur van de Grotten van Han, waarvan ik lid was, mij vroeg om de rol van algemeen directeur op mij te nemen, een rol die ik vandaag nog steeds bekleed.

Ik ben 43 jaar getrouwd en heb 3 dochters en 2 kleindochters, voegt Brigitte Malou eraan toe.

Kun je de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot dit project toelichten?

Toen ik de leiding van de Grotten van Han overnam, verloren we al 15 jaar lang bezoekers. In tegenstelling tot de snelheid van overdracht van het Coronavirus die onder de 1 moet blijven, is ons doel dat onze snelheid van aantrekkingskracht van de Grotten van Han hoger is dan 1, en dat elke bezoeker zodanig tevreden naar buiten gaat, dat hij er reclame voor maakt. Het heeft 4 jaar geduurd om terug te keren naar een positieve spiraal.

Tussen 2011 en 2014 zijn we vertrokken vanuit het bestaande : onze grot die een uitzonderlijk erfgoed is en het dierenpark dat de omgeving vormt die de grot beschermt tegen alle urbanisatie. Met onze teams, onze Raad van Bestuur en consultants zijn we begonnen met grote investeringen om de bezoekers opnieuw te charmeren. Allereerst hebben we de verlichting van de grotten aangepakt om er een kunstwerk van te maken en de kleuren en reliëfs ervan te herontdekken. Vervolgens deden we een beroep op de grote scenograaf Luc Petit om geluid en licht opnieuw uit te vinden om er een meeslepende show van te maken, niet in de grot, maar van de grot, met een spel van licht, geluiden, muziek en beelden. In een grot met een luchtvochtigheid van 100% en frequente overstromingen, kun je je voorstellen dat dergelijke projecten geen improvisatie dulden.

Toen was er nog het 250 ha grote park dat alleen met een safariauto bezocht kon worden. Deze natuur is echter zo prachtig dat ze verdient om bewandeld te worden. Wij zijn daarom begonnen aan een ander titanenproject om een parcours van 6 km uit te stippelen waarmee men de site op een andere manier kan ontdekken, op eigen tempo en in bevoorrecht contact met de natuur en de dieren van onze regio’s.

Het resultaat is echter prachtig, de ervaring is authentiek, wild en meeslepend en de weddenschap geslaagd vermits de groei gestadig hervat werd, met uitzondering van de laatste twee jaar natuurlijk.

Ons bezoekersaantal is gestegen van 250.000 in 2013 tot 380.000 in 2019. De lockdown heeft sommigen ook in staat gesteld om de natuur dicht bij huis te herontdekken, zij komen zich een dagje onderdompelen in deze omgeving of hebben gekozen voor een abonnement.

Waar ben je het meest trots op in dit project en wat had je anders gedaan?

  • Ik ben er bijzonder trots op om deze wonderen met de ganse wereld te delen, om verantwoordelijk te kunnen handelen met betrekking tot de regio door dit toeristisch toppatrimonium te behouden en om lokale werkgelegenheid te creëren.
  • Wij zijn onlangs ook uitgeroepen tot "favoriet toeristisch patrimonium van de Walen". De term patrimonium is belangrijk voor mij omdat het de duurzaamheid en de invloed van de site onderstreept, nog verder dan het privé eigendom.
  • Ik ben ook blij dat er jaarlijks bijna 400.000 bezoekers beter uit ons park komen, zich bewust zijn van het belang van natuur en milieu, zonder de les gelezen te worden maar door een emotionele band met de natuur te creëren.

De voortdurende uitdagingen bestaan erin een evenwicht te vinden tussen het managen van een commercieel privé bedrijf en een missie van algemeen belang. Veelal wordt dit soort sites beheerd door het publiek. Het is belangrijk om alle belanghebbenden, aandeelhouders, dorpbewoners, regio’s en toeristen regelmatig te overtuigen van ons bedrijfsmodel dat winstgevend moet zijn om trouw te blijven aan zijn missie van “delen en behouden” en vice versa, dat trouw moet blijven aan zijn missie om winstgevend te zijn.

Heb je het feit dat je nobel bent ervaren als een troef, een last, een non-event ... en waarom?

Op het eerste gezicht, een non-event!

Alhoewel, bij nader inzien is één van de kwaliteiten die eigen zijn aan de adel, het respect voor erfgoed als een culturele, natuurlijke, esthetische waarde en zijn toewijding aan de duurzaamheid en verbetering ervan. Dat is wat ik doe.

Om de bestaansreden van het bedrijf te definiëren, dompelde ik mij onder in zijn geschiedenis, die er één is van een opmerkelijke afstamming van visionaire ondernemers die risico’s namen. De oprichter, Edouard de Spandl, van wie vandaag zo’n 200 aandeelhouders afstammen, vond het toerisme in België uit. Hij is de voorloper van de ontwikkeling van een toeristisch circuit in een grot. In 1897 was er de elektrificatie van de Grot, in 1906 de introductie van de tram en in 1960 de oprichting van het dierenpark, onder het voorzitterschap van mijn grootvader Léon de Pierpont. De aanleg van het dierenpark maakt duidelijk deel uit van de wens om de stedelijke druk op deze natuursite te beperken. Dit zijn risiconemingen die mij inspireren en waar ik deel van uit wil maken.

Welke boodschap wil je meegeven aan onze leden, vooral de jongere?

Als je de kans hebt om te ondernemen, begin dan met het in twijfel trekken van het doel van je project door naar de bronnen van je impuls te gaan. Zet vervolgens woorden op deze oefening om uw USP ("unique selling proposition"), uw unieke waardepropositie te definiëren en blijf er goed op afgestemd bij het definiëren van uw strategie.
Bij ons is de missie "delen en behouden". Al onze medewerkers zijn er trots op en beleven het elke dag.

Tot slot, een boodschap voor uw leden: dat ze niet aarzelen om contact met ons op te nemen om bezoeken te organiseren en ik zal hen graag het verhaal van de familie en de ontwikkeling van ons uitzonderlijk patrimonium in een van de mooiste regio’s van ons land vertellen.

Infos: Grotten van Han


Onze dank gaat naar Catherine de Dorlodot voor het afnemen van het interview en het schrijven van dit artikel.

Gekoppelde artikel(s)

De nieuwe missie van Paul Dujardin aan het Jubelpark

Het Jubelpark en de musea op die site worden, naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van België,...

Patrick de Caters nodigt ons uit om de mechanismen van klimaatverandering
te ontcijferen

"Begrijpen om beter te handelen". Baron de Caters nodigt ons op 29 maart 2022 uit om de mechanismen van de...

Ze schrijven ons in maart

Deze maand ontvingen wij "een pleidooi voor jongeren in nood" van barones De Jonghe, een meditatie van gravin...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners