Onder impuls van Clotilde de Montpellier d’Annevoie werd "Farm for Good" opgericht in 2020. Dit project brengt vandaag een netwerk van boerderijen samen die hun agro-ecologische transitie ondernemen en het creëert lokale en lonende sectoren.

Clotilde geeft ons de fasen van dit ambitieuze project.

Wanneer en hoe is uw project ontstaan?
Ik ben onderzoeker - geograaf aan de Universiteit van Namen en ik werk al vele jaren aan de overgangsvraagstukken van plattelandsgebieden. De kwestie van de landbouw staat uiteraard centraal in deze overwegingen. Omdat ik me niet op mijn gemak voelde in wetenschappelijk onderzoek dat te theoretisch en ver van de realiteit ter plaatse is, stelde ik mijn academische referent voor om mijn onderzoek te richten op de obstakels voor de agro-ecologische transitie van Waalse akkerbouwbedrijven en om mijn proefschrift om te zetten in actieonderzoek. Het is een aanpak die erop gericht is om parallel de verwerving van wetenschappelijke kennis en concrete en transformationele acties ter plaatse uit te voeren. Ik heb het geluk om familiale landbouwgrond te bezitten, zowel aan mijn kant van de familie als aan de kant van mijn man, het zou mijn vakgebied van experimenten zijn.
De reactie van UNamur was erg enthousiast.

Wat is het doel van het "Farm for Good"-project?
In eerste instantie wordt vastgesteld dat de landbouwsector in crisis verkeert en dat de meeste Waalse landbouwbedrijven hun praktijken willen veranderen, maar dat ze opgesloten zitten in een systeem dat hen vanuit elk oogpunt blokkeert. Het doel is dan ook om deze verschuiving voor de landbouwers mogelijk te maken door hen te ondersteunen op technisch en agronomisch gebied, maar ook op het gebied van de oprichting van netwerken.

"Wist je bijvoorbeeld dat vandaag de dag 50% van onze landbouwgrond bestemd is voor granen, maar dat slechts 10% daarvan gebruikt wordt in menselijk voedsel. En daarnaast importeren wij ons meel! Bijna alle Belgische maalcapaciteit bevindt zich in Vlaanderen, slechts 5% van het Belgisch meel wordt gemalen in Wallonië. Als wij daar verandering in willen brengen, moeten wij volledig nieuwe territoriale netwerken herscheppen".

Het idee is dan ook om ons eigen voedsel te herlokaliseren met boerderijen die bereid zijn duurzame landbouwpraktijken te volgen die de bodem en de ecosystemen regenereren.

Farm for Good is een netwerk van boerderijen die hun agro-ecologische transitie ondernemen en die allemaal volgende doelstellingen hebben:

  • Kwalitatieve voedselproducten op de markt brengen
  • De zelfvruchtbaarheid van hun bodems herwinnen
  • Herstel van ecologische infrastructuur om de biodiversiteit te maximaliseren
  • Koolstof opslaan om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten of zelfs te beperken
  • Boerderijen winstgevend maken en overdraagbaar naar de volgende generatie.

Hoe heb je dit project uitgevoerd?
Aanvankelijk heeft een harde kern van vier boerderijen de krachten gebundeld en snel samengewerkt met ondernemers die hun expertise wilden inzetten voor de ontwikkeling van het project. We zijn er ook in geslaagd om een collectief van deskundigen (in bodemgezondheid, akkerbouw, agroforestry, water, vee, energie) aan te werven om het hele proces van ondersteuning en ontwikkeling van actieplannen voor landbouwbedrijven naar regeneratieve landbouwpraktijken op te zetten.
Vandaag hebben we een "toolbox" die we beschikbaar stellen aan een gemeenschap van toegewijde, ambitieuze boeren die bereid zijn risico’s te nemen om de transitie van zoveel mogelijk onder hen te versnellen.

Onze aanpak is systemisch, territoriaal, collectief en ondernemend.

U hebt een label gemaakt. Wat is de boodschap die u wilt overbrengen?
Het label "Farm for Good" is bedoeld om boeren te helpen verkooppunten voor hun productie te vinden en volledig transparant te zijn met consumenten. Het belicht de 3 pijlers van ons handvest:

  • Biologische en regeneratieve landbouw
  • Territoriale samenwerking
  • Een solidaire economie, die een billijke vergoeding mogelijk maakt voor de verschillende stadia van de netwerken.

JPEG - 71.7 kB

Ons eerste succes was BISTER mosterd. Het is een win-win situatie. Aan de ene kant profiteert de industriële partner, hier Bister, van een product dat 100% biologisch, regeneratief, Belgisch, eerlijk en duurzaam is, maar vooral populair bij een groeiend aantal consumenten door zijn merkimago te versterken en zijn CO2-voetafdruk te verminderen zonder zich zorgen te maken over alle aspecten van sourcing en logistiek die volledig worden ondersteund door Farm for Good.
Aan de andere kant maken boeren opnieuw gebruik van de culturen en tradities van weleer en gebruiken ze bio regeneratieve landbouwpraktijken met de steun van een vertrouwde derde partij die hen goed betaalt voor hun innovatieve praktijken. "We werken aan een herstel van de relatie tussen de agrarische wereld in transitie en de wereld van voedselverwerking, gebaseerd op sterke partnerschappen en wederzijds respect." Ervan overtuigd dat er al enkele jaren een dialoog mogelijk is tussen deze twee werelden, voegt Clotilde de Montpellier eraan toe "de COVID-crisis onderstreept alleen deze urgentie".

"Morgen zou men zich kunnen voorstellen dat bloemsoorten uit oude tarwevariëteiten die nu verdwenen zijn, op elk territorium terugkeren", zegt Clotilde "Verschillende boerderijen van het Farm for Good-netwerk hebben dit jaar gezaaid om tientallen oude variëteiten te vermenigvuldigen en in samenwerking met het Agroecology Lab – ULB zullen we het gedrag van deze variëteiten bestuderen om de meest beloftevolle te selecteren". De boerderij van 30 hectare weilanden en 30 hectare landbouwgrond (in de Condroz) die Clotilde de Montpellier al bijna 6 jaar beheert, dient ook als een levensgroot laboratorium voor dit hele avontuur. Ondertussen hebben verschillende Waalse bakkerijen contact met ons opgenomen om zich uitsluitend bij onze meelproducenten te voorzien...

Wat zijn de uitdagingen van morgen?
Vandaag steunen we de agro-ecologische transitie van 10 boerderijen voor een oppervlakte van 900 ha landbouwgrond. Ons doel is om binnen twee jaar over te schakelen op bio-regeneratieve landbouw voor een totaal van 3000 ha en om een dozijn boerderijen per jaar aan ons netwerk toe te voegen.

Maar bovenal willen wij laten zien dat het mogelijk is om de agro-ecologische transitie van een boerderij succesvol te realiseren door het ook winstgevender te maken. Wij willen voedsel herlokaliseren voor alle hectaren van onze boerderijen en toegevoegde waarde teruggeven aan de boer. De uitdaging is gigantisch en ons succes zal alleen worden gegarandeerd als de consument onze aanpak begrijpt en ons ondersteunt door onze producten te kopen of door aan zijn slager, bakker of supermarkt te vragen om zich te voorzien van ’Farm for Good’ producten.

Als u meer wilt weten, gaat u naar de volgende pagina’s:

Farm for Good https://farmforgood.org/
FB: farm4good


Interview door Patricia le Grelle

Gekoppelde artikel(s)

Een nieuw team aan het hoofd van de VAKB, synoniem voor een nieuwe vlucht!

Een directiecomité van 4 verschillende persoonlijkheden: Eén vrouw en 3 mannen, die een taalkundige mix...

Baptistine de Schaetzen ging op 12-jarige leeftijd met haar gezin de wereld rond!

Baptistine de Schaetzen van Brienen begon een wereldreis met haar familie. Zij deelt deze fantastische ervaring met...

Wij werven aan ...

Naar aanleiding van de verdere uitbouw van haar activiteiten is de VAKB op zoek naar een gemotiveerde persoon om...

Bekijk onze "Kleine advertenties " online!

U bent op zoek naar een mooie locatie voor uw volgende vakantie, familiehulp of u wenst te ontdekken wat andere...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners