Baron Willem van de Voorde, Belgische permanent vertegenwoordiger bij de Europese Unie, schrijft ons:

Zaterdag 1 februari 2020 is een dag die de meesten zich totaal niet meer herinneren.

Voor de Europese Unie was dit nochtans een historisch moment : op die dag trad het Terugtrekkingsakkoord in werking dat de EU en het UK met veel moeite hadden onderhandeld na het Brexitreferendum van 26 juni 2016 en verliet het VK de Europese Unie .

Ik was nog maar amper twee weken aangekomen in mijn nieuwe diplomatieke post bij de EU, of de stoel van mijn verre overbuur, de Britse ambassadeur, aan de grote onderhandelingstafel van het Europagebouw in de Wetstraat, waar de ambassadeurs van de Lidstaten bij de EU wekelijks samenkomen, werd al geruimd !

Elf maanden Britse poker.

Daarna brak een overgangsperiode aan die tot 31 december 2020 zou duren: het VK had de Unie verlaten, maar het hele wettelijk kader bleef nog tot eind 2020 van kracht. In die korte tijdspanne zouden de 27 en het VK onderhandelen over een nieuwe handelsrelatie. Die onderhandelingen werden voor de EU gevoerd door Michel Barnier, een voormalig Frans politicus en Europees Commissaris.

Het hele jaar 2020 door werd in vaak erg moeilijke praktische omstandigheden door COVID-restricties, occasionele besmettingen of quarantaines van onderhandelaars intens gewerkt aan een omvangrijk akkoord dat de samenwerkingsrelaties in de toekomst zou beheren. De inzet was groot: het UK is een grote en geduchte handelsnatie, vlak aan onze voordeur.

Een deal die hen te gunstige condities gaf voor toegang tot onze reusachtige Binnenmarkt zou hen een competitief voordeel opleveren tegenover onze eigen economische acteurs die weliswaar vrij in de Binnenmarkt kunnen opereren maar die ook aan tal van soms zware Europese regels onderworpen zijn. Tot op het laatst bleef het onduidelijk of er een “deal” kwam of het bij een “no-deal” bleef. Tot grote opluchting van velen werd op Kerstavond 2020 een “deal” bereikt.

Kerstdag 2020: eerste toelichting aan onze 27 ambassadeurs.

Op Kerstdagvoormiddag werden de 27 ambassadeurs bijeengeroepen om een toelichting te krijgen bij de grote lijnen van het akkoord. Onmiddellijk erna werden de teksten van het akkoord verspreid - 1400 blz. – en begonnen overal in de EU-hoofdsteden experten en ministeriële adviseurs het akkoord te ontleden om te kijken of dit resultaat overeenkwam met het mandaat dat Michel Barnier van de Raad (Lidstaten) had gekregen. Het zijn Kerstdagen die we niet snel zullen vergeten….

Op maandag 28 december gaven de Lidstaten hun groen licht en op 30 december het Europees Parlement. Op 31 december werd de nog ruwe onderhandelingstekst gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

Op de uiterste valreep!

Op 1 januari 2021, exact zoals voorzien, kon het nieuwe Handels- en Samenwerkingsakkoord in werking treden, zodat op de uiterste valreep een wettelijk kader werd geschapen waarin de intense handelsbetrekkingen tussen de EU (en ook België) met het UK konden verder gezet worden. De definitieve goedkeuring van de eindtekst (met officiële vertalingen in 24 talen…) zal tegen eind april gebeuren en tot zolang is het akkoord voorlopig van toepassing.

De Europese methode heeft alweer glansrijk haar nut bewezen.

De Brexit komt neer op een gecontroleerde en onderhandelde afscheiding van een entiteit uit een groter politiek en administratief geheel. In vroegere tijden was dit regelrecht een casus belli geweest ; dankzij de technieken en procedures van Europa kon dit politiek explosieve en uiterst delicate proces in goede banen geleid worden. De komende jaren zullen nog moeilijk blijven en grotere of kleinere incidenten of problemen zullen nog regelmatig opduiken. Maar de Europese methode heeft alweer glansrijk haar nut bewezen ...


Onze oprechte dank gaat naar Baron Willem van de Voorde, Belgische permanent vertegenwoordiger bij EU, voor de redactie van dit artikel.

Gekoppelde artikel(s)

Marie du Chastel, jonge vrouw die zich engageert voor een samenleving 4.0

Wat een leuke ontmoeting met deze jonge vrouw, curator van het KIKK festival, die zich heeft bevrijd van de...

De maatschappelijke impact van de status van student-ondernemer.

Tijdens het laatste “Ondernemersforum” heeft Olivier de Wasseige kunnen wijzen op het belang en het succes van het...

Arnaud de Meester, een man van ijzer en staal!

Ontmoeting met iemand die een Ironman overtreft !

Ze schrijven ons ...

Les gens heureux connaissent leur histoire (Etienne de Callataÿ). Métiers de contact (Patricia de Prelle). In...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners