Dr. Marie-des-Neiges Ruffo legt uit ...

Docent aan de universiteit, gehuwd en moeder, dit is mijn CV. De ontdekking van de Sorbonne op 14-jarige leeftijd tijdens een reis was de trigger voor de keuze van mijn studie: filosofie. Met een Bachelor en een Master op zak start ik een co-supervisie van thesis tussen mijn twee meest geliefde universiteiten: de UNamur en de Sorbonne. Ik krijg de steun van Jean-Michel Besnier en Dominique Lambert om mijn doctoraat te regisseren. Deze laatste heeft mij ertoe aangezet mijn onderzoek te oriënteren naar militaire ethiek en autonome systemen, die zullen leiden tot AI.
De IHEDN zal dit werk belonen met een thesisprijs. Vanaf dan zullen internationale conferenties, een beetje ethisch advies in het bedrijfsleven en vooral cursussen aan verschillende universiteiten elkaar opvolgen. De publicatie van mijn proefschrift, Itinéraire d’un robot tueur, zal enige belangstelling genieten vanwege de media, het bewijs dat het onderwerp uitdagend is.

Want artificiële intelligentie heeft, zoals alles wat nieuw en onbekend is, iets beangstigends. De eerste taak van de filosofie is om de discussieruimte te begrenzen en om te bepalen waar we het over hebben. De term "AI", vermits die het woord "intelligentie" bevat, zou ons kunnen doen dromen over de werkelijke mogelijkheden van de machine, maar hij bevat vooral de term "artificieel", en die moet vooral worden geaccentueerd om te begrijpen wat het betekent, namelijk een simulatie. Geen enkele simulatie is identiek aan wat ze imiteert: wat de machine bereikt en wat de mens uitvoert, kan op elkaar lijken, maar het blijft ontologisch en in wezen, anders 1. AI is niets meer dan een IT-proces.

Op basis van deze vaststelling moeten wij erkennen dat sommige mogelijkheden van de machine de onze overtreffen, zoals het snel berekenen van het getal π, maar andere mogelijkheden (symbolische, morele, psychologische) hebben meer waarde als ze door een mens worden uitgevoerd, zoals een bezoek aan een zieke. Wij hoeven niet bang te zijn voor het vermogen van machines om "net zoals wij" te handelen, maar wij moeten kiezen wat goed is om aan een machine te delegeren, en wat beter zou zijn als het door een mens zou worden uitgevoerd. Dit impliceert een financiële investering, maar de waarde van menselijke relaties gaat verder dan homo economicus 2 .

Wat de term AI omvat is enorm en het kan moeilijk zijn om te bepalen welk type techniek (big data, deep learning, supervised learning) wordt gebruikt om oplossingen te ontwikkelen voor gezichtsherkenning, geautomatiseerde vertaling, autonome diagnostiek, enz. Elke toepassing, net als de manier waarop de software is ontworpen, brengt ethische kwesties met zich mee.
Bij voorbeeld de gezichtsherkenningssoftware Clearview IA, ontworpen voor politiekorpsen. Het lijkt misschien a priori legitiem om criminelen te identificeren als onderdeel van een onderzoek, maar deze software roept wel vragen op omdat de database die het gebruikt niets minder is dan de hele Web.
Persoonlijke foto’s worden door deze software zonder uw toestemming gebruikt om u automatisch te herkennen op bewakingsvideo’s. Dit proces is illegaal en niet elke software gebruikt het.

AI is dus op zichzelf niet goed of slecht, de hele ethische kwestie zal zijn om te bepalen hoe zij is ontworpen - terecht of niet - en "waarvoor": in welk kader en binnen welke grenzen zullen deze tools gebruikt worden, wat zijn de nagestreefde doelen, en als deze intenties goed blijken te zijn, zijn de gevolgen van dit systeem dan ook eervol? Uiteindelijk zullen wij, de gebruikers, ze moeten gebruiken voor het algemeen belang.

Aldus gesteld, worden de ethische problemen van AI begrijpelijk: zij zijn afhankelijk van wat de mens "vraagt" van de machine, van wat hij hoopt als resultaat, (de verwachtingen kunnen onuitvoerbaar zijn, zelfs voor de meest efficiënte systemen), van wat de mens in feite aanvaardt dat de machine doet. Maar laten we nooit vergeten dat de taak bij uitstek van de mensheid – die nooit door een machine, noch technisch, noch symbolisch, zal kunnen gedragen worden – is, om verantwoordelijkheid te nemen.


We danken gravin Emmanuel de Ribaucourt voor de coördinatie van dit artikel.

1. De historische definitie van AI is deze gegeven door het Dartmouth Collège in 1956: « to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it”.
2. De exclusief rationeel economische mens.

Gekoppelde artikel(s)

Debat over vaccinatie
door Doctor Charlotte d’Huart

Barones Charlotte d’Huart is huisarts in Rixensart en presenteert de uitzending "La Grande Forme" op RTBF van 13u...

Speelgoed een tweede leven geven: een ethisch project!

Delphine de Hemptinne licht haar projecten toe die bijdragen aan een circulaire economie. De feestdagen van...

Uitnodiging - Ondernemersforum
17 november 2021

Hoe kunt u uw bedrijf internationaal ontwikkelen? Wanneer beginnen met exporteren? Hoe? Waar? Wat zijn de kansen...

De Kleine Advertenties van november zijn online !

Ontdek de nieuwe advertenties van deze maand online ...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners