Tijdens het laatste “Ondernemersforum” heeft Olivier de Wasseige kunnen wijzen op het belang en het succes van het ondernemerschap van jongeren, dat zowel door de overheid als door de onderwijswereld wordt erkend.

De getuigenissen toonden het enthousiasme van de student-ondernemers. De ene voltooide zijn studies en besloot ondernemer te worden; de andere heeft al meerdere bedrijven opgericht. Van de moeder van een student-ondernemer vernamen wij de mogelijkheden en risico’s van dat avontuur, maar eveneens de cruciale rol van de ouders in het begeleiden van hun kind.

De status van student-ondernemer is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het geeft een buitengewone kans om te leren ondernemen tijdens de studies, waarbij de mogelijke theorieën die op de universitaire banken of zelfs op middelbare school zijn geleerd, rechtstreeks worden toegepast om (mede) een eigen bedrijf te creëren.

Ik citeer vaak Doriot, de oprichter van Insead : «Zonder ondernemers zou de wereld slechts een idee zijn». En we hebben zo veel (jonge) ondernemers nodig!

Het moet inderdaad dual leren zijn in ondernemerschap. Vandaag ontkent niemand meer het belang van het “dual leren”, op voorwaarde dat het resultaat ervan een positieve oriëntatie heeft in een sector van uitmuntendheid, in plaats van een verwijzing naar een pad van ballingschap, wat helaas nog steeds vaak het geval is.

Maar dit fenomeen is geen mode-effect. Het is één van de facetten van een grote maatschappelijke evolutie: onafhankelijkheid! Hiermee wordt bedoeld van zichzelf "afhankelijk" te zijn eerder dan van een werkgever, niet langer in een bedrijf werken om carrière te maken, "autonomie verwerven", "hiërarchie weigeren".

Bedrijven proberen steeds meer antwoorden te geven op deze evolutie welke door de generaties Y en Z is gedreven: coöperatief, zelfs participerend, managementmodel, afvlakking van de hiërarchie, dynamische en evolutionaire werkorganisatiegerichte projecten, flexibiliteit van de arbeidstijd, telewerken, enz.

In mijn vorige beroepsleven had ik de kans om student-ondernemers regelmatig te coachen. Ik kon aldus deelnemen aan jury’s voor de selectie van talrijke kandidaten om in de incubatoren die aan deze status zijn gewijd, te kunnen geraken. Het groeipotentieel van de toekomstige start-up, of zelfs het overleven ervan, was geen verplicht criterium. De motivatie van de jongere, zelfs al was het de wens om “eenvoudig weg” zijn eigen baan te creëren om voor meerdere klanten/bedrijven te werken, was grotendeels genoeg om ons ervan te overtuigen hem de kans te geven om zich in te zetten.

Want daar gaat het om : als bedrijven regelmatig een uitgebreid model voor personeelsbeheer aannemen, waarbij onafhankelijk personeel wordt gebruikt, is de reden niet alleen de behoefte aan flexibiliteit van de productiecapaciteit, of het verlangen om je eigen teams uit te dagen, om je open te stellen voor samenwerking met mensen die niet «opgeleid» zijn in het bedrijf, maar het is ook om in te spelen op deze evolutie van de werkrelaties die de jongere generaties creëren. Het is ook duidelijk dat internettechnologieën deze werkrelatie aanzienlijk vergemakkelijken, vermits een groot deel van de samenwerking op afstand kan worden uitgevoerd.

Indien we hadden kunnen vrezen dat de COVID-19-crisis de toename van het aantal onafhankelijke ondernemers zou vertragen, blijkt het net het tegenovergestelde te zijn. Uit angst voor de status van de werknemer, en uit angst voor de negatieve gevolgen in geval van een crisis (risico van werkloosheid of ontslag op een moment dat we niet meer kunnen herbouwen), verkiezen steeds meer jongeren (of minder jongeren) een onafhankelijke status.

Verschillende getuigenissen hebben onlangs bevestigd dat veel studenten in technische of ambachtelijke cursussen de status van onafhankelijke willen leren beheren. Incubatoren van bedrijven, die projectleiders (mensen die herscholing ondergaan, werkzoekenden, enz.) verwelkomen, merken dit eveneens, zelfs vóór de eigenlijke startfase van het bedrijf.

Deze mentaliteitsverandering zal steeds meer hybride modellen zien ontstaan (bijvoorbeeld vier dagen per week bediende, en één tot twee dagen per week onafhankelijke, of omgekeerd).

Deze mix van status zal ook de mobiliteit tussen onderwijs en bedrijfsleven vergemakkelijken (waaraan deze twee werelden al samenwerken met de overheid), waardoor werknemers een paar uur per week kunnen besteden aan onderwijs. Dit geeft waarde aan hun carrière en lost gedeeltelijk het probleem van het tekort aan docenten op.

Deze evolutie, die naar mijn mening onvermijdelijk maar positief is en vol beloften zit, zal de politieke wereld, het management en de vakbondswereld dwingen om de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen te bespreken, en om de regels en wetten over de wendbaarheid van de statuten te herzien.

Het zal ook nog meer betekenis geven aan levenslang leren, wat door alle belanghebbenden wordt gewenst, omdat het essentieel is om individuele vaardigheden optimaal te behouden, in een wereld waarin de technologie zich zo snel ontwikkelt.

Dit alles in een win-win model voor de werknemer, de werkgever, en uiteindelijk voor de hele maatschappij.

U kan de video van het Ondernemersforum met als thema "De Student-Ondernemer" via deze link bekijken:


Onze oprechte dank gaat naar Olivier de Wasseige voor de redactie van dit artikel.

Gekoppelde artikel(s)

Marie du Chastel, jonge vrouw die zich engageert voor een samenleving 4.0

Wat een leuke ontmoeting met deze jonge vrouw, curator van het KIKK festival, die zich heeft bevrijd van de...

De Brexit door Willem van de Voorde!

Brexit: "Uiterst moeilijke bevalling"

Arnaud de Meester, een man van ijzer en staal!

Ontmoeting met iemand die een Ironman overtreft !

Ze schrijven ons ...

Les gens heureux connaissent leur histoire (Etienne de Callataÿ). Métiers de contact (Patricia de Prelle). In...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners