Het Jubelpark en de musea op die site worden, naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van België, opgewaardeerd. Ridder Paul Dujardin begeleidt de denkoefening.

In het kader van dit project organiseerden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) een selectieprocedure voor de aanstelling van een opdrachthouder die deze strategische denkoefening zal begeleiden. Na afloop van deze procedure werd Paul Dujardin geselecteerd. Hij maakt sinds 1 januari 2022 deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en is belast met de reflectie over de culturele leidraad van het project en bestuderen welke partnerschappen kunnen worden aangegaan met federale, regionale en Europese instellingen om de ambities van dit project te verwezenlijken.

Cultuur als onderwijs zijn sinds 1989 Gemeenschapsmateries geworden. Het onderzoek werd gedeeltelijk overgedragen aan de Gemeenschappen en aan de Gewesten. Maar ondanks de diverse staatshervormingen en transfers is er vandaag gelukkig nog steeds een federaal staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, Federaal staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid.
Thomas Dermine is verantwoordelijk voor 10 federale wetenschappelijke instellingen, waaronder 5 musea : de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Koninklijk Instituut voor Natuurwettenschappen, het Africamuseum en het KBR museum.

De Staatssecretaris belastte, binnen de krijtlijnen van zijn competenties en zijn beleidsplan van november 2020, Paul Dujardin een visie te ontwikkelen voor de volledige site van het Jubelpark en zijn rechtstreekse omgeving en actoren.
Het zou ongetwijfeld een onmogelijke opdracht zijn om deze site grondig te herdenken indien een aantal, ongetwijfeld unieke, opportuniteiten zich niet nu aan ons voordoen: het nakende tweehonderdjarig bestaan van België, de kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa 2030, het federale relanceplan waarin de nodige kredieten voor de renovatie van de gebouwen zullen worden opgenomen, het enthousiasme van verschillenden betrokken partners en stakeholders op stedelijk, gewestelijk en federaal niveau.

Paul Dujardin zette daarvoor een stuurgroep "Jubelpark 50/200 " op die de huidige situatie grondig analyseerde om tot nieuwe inzichten te komen in overleg met alle stakeholders om een breed maatschappelijk debat te garanderen. Op basis hiervan zal de stuurgroep de overheid adviseren zodat zij het juiste masterplan kan opmaken en uitvoeren, in het vooruitzicht van de tweehonderdste verjaardag van het Koninkrijk België.
Het opzet is geen revolutie maar een evolutie. Sinds decennia wachten wetenschappers en burgers op een sterk signaal van de overheid om één van zijn belangrijkste erfgoed assets te hervaloriseren.

Het Jubelpark is een meer dan 34 hectare groot park en een belangrijke Brusselse groene long. Het kan vergeleken worden met de prestigieuze « Kensington Gardens » in London die het befaamde 19de -eeuwse Victoria and Albert Museum en de Serpentine Gallery huisvesten. Dit Londons project inspireerde Koning Leopold II om naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van België het Jubelpark aan te leggen. In het Jubelpark in Brussel ligt ons ’British Museum’: het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis tezamen met de Legermusea, het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, Autoworld en nog meerdere belangrijke instellingen, naast de Grote Moskee.

Het is ook vooral hier dat de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen zich bevinden : in het politieke, historische en Europese hart van Brussel en dat we één van de grootste museum- en erfgoedcollecties van de wereld bezitten. Deze collecties nemen met hun gebouwen naast de Europese instellingen ook de grootste oppervlakte in Brussel in en zijn gelegen op de Kunstberg en in het Jubelpark. Deze twee museumpolen worden verbonden door de Wetstraat, de Belliardstraat en het Leopoldpark, de West-Oost as van de stad Brussel met daartussen de Europese wijk. Ze liggen op loopafstand van elkaar en zijn via prachtige 19de-eeuwse straten, pleinen en parken verbonden. We kunnen deze museumpolen vergelijken met de meest prestigieuze kunstlocaties in Europa en de Verenigde Staten met voorbeelden als: het MuseumInsel in Berlijn, het Museumkwartier in Wenen, de Smithsonian Institution in Washington en het Museumplein in Amsterdam.

Paul Dujardin is overtuigd dat de Jubelpark site in de nabije toekomst absoluut kan bijdragen tot de dynamisering van de buurt rond het park en de volledige Europese Wijk gelinkt aan de stad, het Brussel Gewest, zijn universiteiten met een positieve impact op de economie en op het imago van de hoofdstad van Europa.

De Jubelpark Site met al haar instellingen en de wetenschappelijke en culturele stakeholders van het Europees Parlement, de Europese Raad, Europese Commissie en European External Actions Service (EEAS- buitenlands beleid) moeten in de komende jaren tot structurele samenwerkingen komen opdat de Jubelpark Site “A European Site for Culture, Science and Education in a Changing World” wordt.

Een hele uitdaging waarvoor Paul Dujardin tekent en reeds meer dan 150 mensen vanuit de brede Belgische en Europese civiele maatschappij ontmoette en brainstormde.


Onze dank gaat naar baron Johan Swinnen voor de coördinatie van dit artikel.

Foto : © Marc Wallican

Gekoppelde artikel(s)

Brigitte Malou, de inspirerende ambachtsvrouw van de heropleving
van de Grotten van Han

De Grotten van Han zijn een familiebedrijf dat meer dan 165 jaar oud is en waarvan de bestaansreden is om een...

Patrick de Caters nodigt ons uit om de mechanismen van klimaatverandering
te ontcijferen

"Begrijpen om beter te handelen". Baron de Caters nodigt ons op 29 maart 2022 uit om de mechanismen van de...

Ze schrijven ons in maart

Deze maand ontvingen wij "een pleidooi voor jongeren in nood" van barones De Jonghe, een meditatie van gravin...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners