Silvia Steisel, de echtgenote van Edouard de Merode, van middeleeuwse geschiedenis tot het beheer van een filantropisch fonds.

Alle wegen leiden naar Rome! Silvia verpersoonlijkt dat al oude spreekwoord. Van de middeleeuwen, via een omweg klassieke muziek naar de financiering van het sociaal ondernemerschap, werd zij onlangs verkozen om mede te ijveren voor een betere wereld. Wat een levensweg afgelegd door een jonge moeder van drie kinderen!

Haar levenswandel?

Silvia wist van jongs af aan dat geschiedenis, meer bepaald middeleeuwse geschiedenis, haar boeide. Zij zette deze studies, begonnen in België, verder, in het Schotse St Andrews, waar zij kunstgeschiedenis toevoegde aan haar curriculum.

Beroepshalve begon zij haar loopbaan bij een antiquair, met standplaats Londen, om zich vervolgens in te zetten op het vlak van de filantropie en de sponsering van culturele evenementen, o.m. in Flagey. In 2013 ging zij aan de slag bij de Stichting Degroof, in de dienst "Venture Philanthropy" verantwoordelijk voor de filantropische activiteiten van de bank.

Haar beroepsactiviteit: zinvol?

Door de fusie met Petercam is de rol van de Stichting gegroeid en ligt de nadruk thans op de sociale innovatie van de werkgelegenheid in België en Luxemburg. Heel concreet doet Silvia beroep op financieringsmodellen om de filantropie te bevorderen : zij beheert een fonds waarvan de inkomsten bestemd zijn voor projecten van sociaal ondernemerschap teneinde:

1. Vaardigheden en onderwijs te ontwikkelen
2. Ondernemerschap te bevorderen
3. De maatschappelijk integratie te verzekeren van hen die aan de rand van de samenleving leven.

Een van de activiteiten in haar portefeuille heet "Duo voor een Baan", waarbij men een band poogt te smeden tussen werkzoekenden in moeilijkheden en hulpvaardige sponsoren met kennis van de arbeidsmarkt. Er zijn ook bedrijven die innovatieve technieken, op grond van kunstmatige intelligentie, ontwikkelen om werkzoekende bij te staan. De mogelijkheden zijn onbegrensd.

Silvia werd bovendien geselecteerd, uit 1000 kandidaten, om deel uit te maken van het initiatief 40 under 40, waarbij van 40 Belgische "senior-persoonlijkheden" en 40 "junior-talenten" verwacht wordt dat zij ideeën en initiatieven formuleren die een positieve impact kunnen hebben op onze samenleving. Silvia als moeder van 2 en binnenkort van 3 kinderen, is duidelijk gemotiveerd om haar nageslacht te verzekeren van een betere wereld , temeer omdat zij vanuit haar studies weet, dat wij slechts op doorreis zijn.

COVID, een positieve impact

Tegelijkertijd met de pandemie en het bijhorende telewerken verhuisde Silvia naar het platteland. Met twee jonge kinderen was de timing perfect. In deze barre tijden werd nog meer beroep gedaan op haar dienstvaardige projecten die gelukkig konden rekenen op toegenomen giften.

Haar band met de adel: een troef, een last of een neutrale betekenis?

Ook een neutraal onderwerp kan de drager zijn van een open, verrijkend debat. Bovendien bezit Silvia, door haar studies, een klare en onderbouwde kijk op de grote families uit het verleden.

Een boodschap voor onze leden en meer bepaald voor onze jongeren.

Dat iedere jongere, van welke achtergrond ook, maatschappelijke, economische,en/of socio-culturele verantwoordelijkheid durft op te nemen en dat jongeren onverschrokken hun eigen mening en visie durven verwoorden.

Op de lange weg naar een echte en waarachtig-altruïstische wereld, koestert de adel, op grond van zijn geloof in de postivieve kracht van de menselijke intelligentie, bezielende waarden als daadwerkelijke vaderlandsliefde, menslievendheid en toekomstgericht optimisme.

Video: Duo for a Job


Interview door par Catherine de Dorlodot

Gekoppelde artikel(s)

“Dead Poets Society”

Op woensdag 24 maart 2021 werd de Prijs van het Keingiaertfonds uitgereikt aan Jonkheer Cédric de Séjournet de...

"Edellieden uit alle hoeken van de wereld" - Arthur d’Anethan , junior diplomaat

Arthur d’Anethan, junior diplomaat, Eerste Secretaris bij de Ambassade van België in Kameroen, deelt met ons zijn...

Big Bang aan de VAKB

Le piscis nobilis: des aquariums à l’ANRB ... Les Salons de l’ANRB restent désespérément vides une bonne partie de...

Ze schrijven ons ...

"Moeilijk gaat ook" (Mia Doornaert). Une vie de chien (Patricia de Prelle).

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners