De Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (VAKB) is een v.z.w. die in 1937 werd opgericht. De stichters beoogden het behoud van het moreel patrimonium verworven door de adel, de bescherming van de gemeenschappelijke belangen en de bijstand aan de leden die in moeilijkheden verkeren. 

De Vereniging is volstrekt privaat, zonder enig publiek karakter. Ze telt ongeveer 16.000 leden.

Het doel van de VAKB is onder andere:

  • De Belgische adel officieel te vertegenwoordigen
  • De gemeenschappelijke belangen van de adel te promoten
  • Morele en financiële bijstand te verlenen aan leden in moeilijkheden
  • De banden tussen de leden en de families van de Belgische adel te verstevigen
  • Talenten en vaardigheden van onze leden te bevorderen
  • Morele waarden waaraan de adel traditioneel gehecht is te verdedigen en in ere te houden

Praktisch gezien, kan men besluiten dat de VAKB vooral ten dienste staat van haar leden door verschillende activiteiten te organiseren die aan hun verwachtingen beantwoorden. Om haar opdrachten te verwezenlijken, kan de VAKB rekenen op de hulp van talrijke vrijwillige medewerkers. Open op de wereld en zijn evolutie, blijft de vereniging niettemin fundamenteel gehecht aan de tradities van de adel. 

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section