Ontdek het debat over kernenergie versus steenkool met graaf Patrice d'Oultremont.
Verken de paradoxen van het energiebeleid, de uitdagingen van hernieuwbare
energie en oplossingen om een dreigend stroomtekort te voorkomen. Een beknopte
blik op de belangrijkste problemen waarmee onze energietoekomst wordt
geconfronteerd.

"Kernenergie of steenkool: hoe zit het met de elektriciteit van morgen?"

Interview met graaf Patrice d’Oultremont, doctor in de natuurwetenschappen.
Patrice d’Oultremont heeft gewerkt op het gebied van energie en informatie in de Verenigde Staten en in Europa. Hij volgt actief het huidige energiebeleid en de impact ervan op de samenleving.

PhdP: Hallo Patrice! Aangezien het om een omvangrijk onderwerp gaat, beperk ik mij tot het vragen van uw reactie op de verklaring die Marie-Christine Marghem (federaal minister van Energie van 2014 tot 2020) op 10 oktober 2023 aan Pascal Vrebos op LN24 heeft afgelegd en waarin zij stelt dat het nodig zal zijn om de Belgische kerncentrales op volle capaciteit te laten draaien en zelfs nieuwe te bouwen, indien wij vanaf 2027 een elektriciteitstekort willen voorkomen. Tegelijkertijd kocht de Tsjechische ondernemer Daniel Kretinski in Frankrijk tegen lage prijzen twee kolengestookte elektriciteitscentrales die bedoeld waren om met pensioen te gaan. Wat moeten we van deze paradox denken?

PO: De paradox bestaat alleen omdat mevrouw Marghem in België voor België spreekt, terwijl de heer Kretinski in Frankrijk actief is. Aan Belgische zijde wordt het elektriciteitsbeleid al bijna twintig jaar gedomineerd door twee angsten: angst voor kernenergie (ongevallen en afval) en angst voor het klimaat (CO2-uitstoot). Resultaat: uittreding uit de kernenergie en inzet van hernieuwbare energiebronnen (RE). Aan Franse zijde is de gekozen oplossing tweeledig: kernenergie en hernieuwbare energie. De Belgische keuze (die momenteel gedeeltelijk wordt herzien) stuit echter op een onvermijdelijke tekortkoming van hernieuwbare energiebronnen: zij kunnen alleen elektriciteit produceren als de natuur (wind en/of zon) het wil. Deze twee primaire energiebronnen werken echter willekeurig. Dit is onverenigbaar met enerzijds de noodzaak van 24-uurs gebruik van elektriciteit en anderzijds de technologische verplichting van een bijna perfecte stabiliteit van de spanning van de elektriciteit die door de netwerken wordt getransporteerd en gedistribueerd. Dit is waar het lastig wordt. Inderdaad, als je kernenergie elimineert (vrees nr. 1), elimineer je de productie van de helft van de "stabiele" en "controleerbare" elektriciteit die in België wordt verbruikt. Als je bovendien deze helft wilt vervangen door onstabiele en oncontroleerbare hernieuwbare energiebronnen (angst nr. 2), is de gecreëerde situatie niet langer beheersbaar. Wat kan er dan gedaan worden om uit de valkuil te geraken waarin de opeenvolgende regeringen, verkozen door de burgers, België hebben gebracht? Het antwoord is duidelijk: proberen achteruit te krabbelen. Dit is technisch mogelijk via drie assen:

  1. minstens een deel van de bestaande kerncentrales behouden. Dat is de boodschap van mevrouw Marghem. Het is gezond verstand dat noodzakelijk is.
  2. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (met name windenergie) beperken tot wat redelijkerwijs aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van het menselijk milieu en de biodiversiteit. Het is gezond verstand dat van vitaal belang is voor landelijkheid, de zee en de natuur in het algemeen.
  3. Het opzetten van gasgestookte elektriciteitscentrales (steenkool wordt in België terecht afgeschreven), vooral bedoeld om de willekeur van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen te corrigeren. Het is een onvermijdelijke noodoplossing.

Het is op dit derde punt dat de heer Kretinski tussenkomt, laten we dat niet vergeten. Dit is waarom hij (onder andere) een industrieel is in de energie-industrie. Hij weet drie dingen over steenkool : steenkool is goedkoop en gemakkelijk te vinden in Europa; Kolencentrales zijn goedkoop (vooral op de tweedehandsmarkt) en gemakkelijk te beheren en te onderhouden. Deze centrales zijn "volgens noodzaak" beschikbaar, d.w.z. in staat om te produceren in het geval van willekeurige elektriciteitsbehoeften als gevolg van de willekeurige productie van hernieuwbare energiebronnen. Maar hij weet ook dat de MWh die op de netwerken te koop zijn wanneer die geen voorraad meer hebben uit hernieuwbare energiebronnen, verkocht worden tegen zeer hoge topprijzen (twee of drie keer de "gemiddelde" prijs). Zo is de cirkel rond. Marghem en Kretinski zijn daarom, op tegengestelde manieren, geïnteresseerd in hetzelfde fenomeen: het "van nature uit" falen van hernieuwbare energiebronnen. Marghem probeert in België om de verkeerde redenen een slecht ontworpen beleid voor hernieuwbare energie recht te zetten. Kretinski investeert in een zeer winstgevende niche die ex nihilo is ontstaan door een ongepast gebruik van hernieuwbare energiebronnen in Frankrijk.


PhdP: Wel, beste Patrice, er rest mij alleen nog u te bedanken voor deze briljante uitleg die zeer waardevol is voor een beter begrip van de huidige uitdagingen!

Gekoppelde artikel(s)

25 jaar gulle elegantie: gravin Myriam de Marnix de Sainte Aldegonde en de VAKB Vestiaire.

Ontdek de wereld van de VAKB Vestiaire met Myriam Casier, 25 jaar inzet. Ontdek de evoluties, ontmoet de volgende...

Vereenvoudig uw nalatenschap : een nationale revolutie van de erfopvolging

Wladimir Janssens de Bisthoven, Felipe del Marmol en Boris De Vleeschouwer brengen een revolutie teweeg in de...

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners