Aan de oorsprong van het Keingaertfonds ligt een belangrijk legaat, dat van Léonie Keingiaert de Gheluvelt, de laatste van haar naam, die in 1966 haar kasteel te Geluveld bij Ieper aan de VAKB naliet, met park, omliggende terreinen en meubilair.

Als v.z.w. kon de VAKB geen activa behouden die niet voor eigen doeleinden werden gebruikt. Daarom heeft de vereniging eerst het land verkocht , en in 1999, ook het kasteel en het park. Inderdaad, de omgeving was verslechterd na de aanleg van de snelweg aan het einde van het park, en slechts enkele leden brachten daar nu hun vakantie door. Het onderhoud van het geheel was een vrij zware last.

Om de herinnering aan Jonkvrouw Keingiaert de Gheluvelt in stand te houden, heeft de VAKB in juni 2001 het Keingiaert de Gheluveltfonds opgericht. Het doel is om - door het toekennen van eervolle vermeldingen of prijzen - leden van de Belgische adel aan te moedigen, de waarden waaraan de adel gehecht is, op voorbeeldige wijze in praktijk te brengen. Er kunnen ook prijzen worden toegekend aan auteurs van adellijke studies.

Onlangs werd de prijs 2022 toegekend aan Ridder Philippe Lagasse de Locht voor zijn inzet voor de slachtoffers van de overstromingen in Verviers en aan Baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck voor zijn ontwikkelingswerk in het Hemptinne Centrum voor gehandicapte volwassenen.

Om meer te weten over de laureaten van het Keingaertfonds 2022 et het leven van Léonie Keingaert de Gheluvelt, lees onderstaande artikels:

PDF - 220.4 kB Prijsuitreiking 2022
PDF - 143.3 kB Het leven van Léonie Keingiaert de Gheluvelt

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section