Guillaume de T’Serclaes de Wommersom neemt dienst als reservist bij Defensie

Wat is uw achtergrond, persoonlijk, familiaal en professioneel ?

Na mijn studies aan een Brusselse hogeschool studeerde ik geschiedenis aan de Universiteit Gent bij eminente professoren waaronder de heer Paul Jansen en mevrouw de Hemptinne. Daarna werkte ik in de VS, Duitsland en Italië in start-ups en kunstgalerijen. Mijn ouders gaven me altijd volledige vrijheid met betrekking tot mijn keuzes, maar als tegenprestatie moest ik wel slagen. Ondanks mijn jaren in het buitenland blijf ik erg gehecht aan de stad Brussel waar mijn familie vandaan komt, evenals aan België.

Wat heeft u ertoe gebracht om toe te treden tot de reserve van het leger ? En hoe is uw project geëvolueerd ?

Mij aansluiten bij het leger is iets dat mij reeds sedert mijn kinderjaren aantrok. Waarden zoals kameraadschap, eergevoel en moed hebben mij altijd aangesproken. Natuurlijk was er ook het uniform van mijn vader, een reservist in het 4eGidsenregiment.

Ik had er eerst over nagedacht om toe te treden tot de KMS, maar het polytechnische niveau zou bij mij niet gepast hebben. Zeven jaar later, in 2017, had ik een eerste contact met recruiters van Defensie, maar ze waren te stompzinnig om mij als historicus aan te werven voor een functie als archeoloog-officier. Het zij zo.

Twee jaar later heb ik dienst genomen als Liaison Officier. Het moeilijkste deel, ingelijfd worden bij Defensie, was gebeurd. Als je er eenmaal ingeraakt bent, kan uw project gemakkelijker evolueren, op voorwaarde dat je initiatieven neemt. Bij dit alles werd ik ook geholpen door Kapitein-ter-Zee (Kolonel) Olivier Cardon, die mij op het juiste moment met de juiste personen in contact wist te brengen.

Wat is uw grootste prestatie tot nu toe en die waar u het meest trots op bent ?

Als soldaat ben ik er zeker trots op dat ik heb kunnen deelnemen aan operatie EMASOH in de Emiraten. Twee maanden lang kon ik een klein team leiden dat de Europese koopvaardijvloten controleerde en assisteerde. Wij hebben bruggen gebouwd tussen koopvaardijvloten en de marine, maar ook met andere landen verder weg.

Wat zou u veranderen in uw carrière als u dat kon ?

Ik zou waarschijnlijk eerder aan mijn militaire carrière begonnen zijn, maar we moeten ons ook realiseren dat de situatie de afgelopen jaren drastisch is veranderd en nog meer, nu er oorlog voor onze deur woedt. Eindelijk werd de politiek wakker geschud in verband met de toestand van Defensie, waardoor reservisten interessante functies kunnen bekleden.

Wat zijn uw ambities en toekomstplannen ?

Grote vraag uiteraard. Mijn ambities zijn om in rang op te klimmen, maar dit kan alleen gebeuren door de eerstvolgende rang af te wachten. Voor sommige zaken kan Defensie vreselijk administratief zijn. Naast de reserve is mijn plan om bij de NAVO te werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Was uw het feit dat u tot de adel behoort een troef, een nadeel of een non-event ?

Goede vraag. Dit hangt af van de omstandigheden, maar in de regel is het een onderwerp dat op een goedmoedige manier wordt benaderd. Een enkeling is waarschijnlijk jaloers en houdt niet zo van langere namen, maar de meerderheid stelt nieuwsgierige en beleefde vragen. Tot slot is mij al gevraagd hoeveel kastelen ik bezit... Het nadeel is wel dat onze namen op onze borst te lezen zijn, waardoor we snel gespot worden.

Welke boodschap wilt u meegeven aan onze leden, vooral de jongere ?

Ik zou hen uiteraard zeggen dat zij in dienst moeten treden en wel om verschillende redenen : ten eerste is het een ervaring waardoor je volwassener en veerkrachtiger wordt, waar je discipline, voorzichtigheid, kameraadschap en push-ups leert. Het is ook een kans om mensen te ontmoeten met wie je niet specifiek zou hebben gewerkt, maar ook met wie je graag zou willen werken. Tot slot is het ook een eer om te dienen bij Defensie. Wij hebben gemotiveerde jonge mannen en vrouwen nodig die in staat zullen zijn om een verschil te maken in de Defensie van morgen en dus ook in de samenleving en in hun gezinnen.

Wij danken Catherine de Dorlodot voor de totstandkoming van dit interview.

Article(s) lié(s)

De oorlog in Oekraïne zal niet plaatsvinden...

De oorlog in Oekraïne zal niet plaatsvinden... Wij hoopten er allemaal op, zo vurig verlangden wij ernaar, dat wij...

de CILANE : met HDH Prinses Cordelia de Lobkowicz

HDH Prinses Cordelia de Lobkowicz, vertegenwoordigt de JNB-JBA bij de Commission d’information et de liaison des...

Lesgeven in 2023 - Stand van zaken met Gaëlle van der Beken Pasteel

Lesgeven in 2023 - Stand van zaken met Gaëlle van der Beken Pasteel Theoretisch genieten lesgevers van een sterk...

Missions

Qui sommes-nous ?

Petites annonces

Descriptif section

Espaces à louer

Salons à louer pour vos événements

Activités 

Agenda des activités organisées par L’ANRB

Nos Partenaires