Het dagelijks beheer van de VAKB wordt verzekerd door het secretariaat bijgestaan door een ploeg van vrijwilligers.

De financiële middelen zijn afkomstig van de bijdragen van de leden, het inkomen uit de portefeuille, legaten en donaties.

Anderzijds, laten activiteiten zoals het Jaarlijks Bal en de Kastelentocht alsook de organisatie van bridge events, ons toe fondsen te werven ten voordele van Solidaritas.

De zetel van de VAKB is gevestigd in een herenhuis Franklin Rooseveltlaan 25 te 1050 Brussel.

Het gebouw stelt ook salons ter beschikking voor bijeenkomsten of uiteenzettingen die door de vereniging worden georganiseerd, maar die eveneens mogen worden gehuurd door leden en niet-leden voor familiale of sociale bijeenkomsten.

Op het hoofdkantoor is er ook een bibliotheek met meer dan 10.000 boeken, een afdeling Iconografie en een Klerenzolder.

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section