Bevrijd iedereen - overal ter wereld - uit zijn innerlijke gevangenis.

ENNEAGRAM PRISON PROJECT (EPP) : een weg naar transformatie voor gedetineerden.

Het EPP heeft als missie om mensen – aan beide zijden van de tralies – aan te moedigen om zichzelf te transformeren door te begrijpen waarom wij doen wat we doen, dankzij het enneagram. Dat enneagram bevordert immers het zelfbewustzijn, de emotionele zelfregulatie en het mededogen voor zichzelf en voor anderen.

Een specifiek kenmerk van de aanpak van EPP is dat we dit werk samen doen, binnen en buiten de gevangenissen.

Dit programma bevordert het ontstaan van een sereen klimaat van dialoog en dynamische veiligheid, waardoor de verschillende actoren, door een beter bewustzijn van zichzelf, vectoren van verandering worden die een rechtvaardiger samenleving bevorderen.

Innovatieve zelfbewustzijnstraining

De onvoorwaardelijke positieve kijk op zichzelf en op anderen en welwillend actief luisteren vormen de kern van de EPP-aanpak. Wij helpen gedetineerden om zich opnieuw te focussen op hun intrinsieke waarden en om de diepe motivaties achter hun gedrag te begrijpen. Wij benadrukken de kwaliteiten die elkeen met zich meedraagt, om zodoende die persoon niet louter vanuit zijn/haar acties te definiëren. Door rond het enneagram verschillende hulpmiddelen en belangrijke thema’s te integreren zoals persoonlijkheidsontwikkeling, trauma, verslavingen of hersenfunctie, leert de EPP-training iedereen om het onbewust gedrag te reguleren en verantwoordelijk te worden voor zijn/haar emoties.

Het programma werd gebouwd door EPP International, gevestigd in Californië. EPP geeft sinds 2009 les in de Verenigde Staten en heeft tot nu toe bijna 5.000 studenten opgeleid. EPP ontwikkelt zich internationaal en is vandaag ook actief in Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De opleiding, die gericht is op groepen gedetineerde vrouwen en mannen, verwelkomt 15 tot 20 deelnemers gedurende 8 weken a rato van 3 uur per week. In België zijn wij in 2018 gestart met het project. In de jaren 2019 en 2020 namen bijna 300 gedetineerden deel aan de EPP-training. Sommigen tot 4 keer toe; wij moedigen herhaalde deelname aan cycli ten zeerste aan. Aan jezelf werken is het werk van je leven...

Covid hield ons sedert april 2020 uit de gevangenissen. Sinds oktober 2021 keren wij geleidelijk terug. Wij zijn momenteel actief in 6 gevangenissen in het zuiden van het land. Onze ambitie is om ons programma in te voeren in alle Belgische gevangenissen, zowel in de noordelijke als in de zuidelijke provincies.

Onze vzw Transition, Justice & Dialogue heeft van de FOD Justitie een opdracht gekregen om het onderwerp geweld en agressiviteit aan te pakken. Dat is de kern van wat wij doen. Dit project brengt ons in 4 extra gevangenissen in het zuiden van het land.

Impact

Optimaliseren van de kansen op herintegratie

Door (opnieuw) bewust te worden van zijn/haar intrinsieke hulpbronnen en deze te accentueren, herstelt de gevangene zijn/haar zelfrespect en krijgt hij/zij meer innerlijke stabiliteit. Het stelt hem/haar ook in staat om vreedzame relaties met gezinnen en externe contacten op te bouwen die hem/haar in staat stellen om op een verankerde en stabiele manier in de samenleving te herintegreren. Een ander gunstig effect is de afname van verslavend en zelfagressief gedrag.

Bijdragen aan de individuele en collectieve veiligheid

Deelname aan trainingen vermindert geweld in gevangenissen, of het nu gaat om andere gedetineerden, gevangenispersoneel en bezoekers. Het is absoluut noodzakelijk om de recidivecijfers en het sociaal isolement te verminderen.

Op weg naar herstelrecht

De visie van de EPP is om bij te dragen aan de evolutie van het penitentiair systeem door middel van herstelrecht. De gevangenis moet dwingend evolueren van een plaats van detentie tot een plaats van genezing. Is de gevangenis niet een plek die moet helpen bij herstel, zodat we weer de goede kant op kunnen?

Getuigenissen

Gedetineerden die aan de training hebben deelgenomen, delen hun getuigenis:

"Als ik deze training vóór mijn acties had gevolgd, had ik me anders kunnen gedragen". G, Gevangenis van Marche-en-Famenne

"Dit programma heeft mijn leven veranderd en ik word de man die mijn kinderen en vrienden verdienen in hun leven te hebben." P, Elmwood Correctional Institution - Californië

"Ik heb geleerd om mijn acties en gedrag te analyseren; om na te denken voordat je handelt". Gevangenis van Namen

"Mijn uiterlijk, mijn gevoelens, mijn algehele visie zijn radicaal veranderd; verbeterd zelfs." J., Gevangenis van Marche-en-Famenne

"De woede die in mij zit, is niet nieuw. Wat nieuw is, is dat ik heb geleerd mezelf te beheersen, mijn woede te beheersen." Gevangenis van Leuze-en-Hainaut

Steunbetuiging

Net zoals het enneagram een katalysator is voor persoonlijke transformatie, zo is ook de financiële steun van donoren een katalysator voor de groei, innovatie en duurzaamheid van het Enneagram Prison Project. Onze hartelijke dank gaat uit naar de mensen en stichtingen die ons helpen. Wij hebben filantropische partners nodig om dit werk te doen.

Uw investering in EPP is een investering om het leven van mannen en vrouwen aan beide zijden van de tralies te veranderen. Zo draag je ook bij aan de evolutie van het penitentiair systeem en aan de bevordering van sociale rechtvaardigheid.
Alvast bedankt.
TRANSITION, JUSTICE and DIALOGUE vzw
Triodos BE81 5230 8127 1224

Voor meer informatie over Enneagram Prison Project

Artikel in La Libre van 19/05/2021.

Linkedin profiel van Hervé de Bellefroid


Wij danken de heer Hervé de Bellefroid van harte voor het schrijven van dit artikel.

Gekoppelde artikel(s)

De oprichting van een tech start-up volgens Mathieu de Schietere
de Lophem

Mathieu, medeoprichter & CEO van Skipr, legt de 10 stappen uit om een start-up op te richten. 1° Idee :...

Ondernemersforum - webinar - 21/02/2022

"Een andere kijk op het falen van een onderneming en hoe opnieuw opstarten." Emmanuelle Ghislain, Xavier van...

Onze literaire aanbevelingen : recent verschenen boeken

"La famille Snoy" door Jean -François Houtart. "Const, mon grand frère" door Charles Didisheim. "Les Lannoy" door...

Julos Beaucarne: zanger en dichter

Jules-Jean (roepnaam Julos) Beaucarne werd geboren in Brussel op 27 juni 1936 en overleed in Beauvechain op 18...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners