"Het auteursrecht is vooral het recht om gelezen te worden" (J-M Laclavetine)

De tweede editie van het literair salon zal plaatsvinden op vrijdag 29 september (vernissage), zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023. Zoals in 2020 zal deze salon de deelname van exposanten combineren met het organiseren van panels over specifieke thema’s.

In het kader van één van zijn missies - het bevorderen van talenten binnen de adel - wil de ANRB aan de ene kant de werken van jonge of minder jonge, bekende of minder bekende auteurs uit de adel in de verf zetten ; en aan de andere kant de auteurs in staat stellen om hun werken te exposeren en aan het publiek te presenteren.

Het Salon is open voor alle literaire genres : roman, poëzie, verhalen, reisverhalen, memoires, biografieën, historische werken, essays over actuele kwesties, stripverhalen, kinderboeken, enz.

Selectiecriteria :

De werken moeten :

  • Geschreven zijn in het Frans of Nederlands
  • Gepubliceerd sinds 2020.

De auteur moet :

  • Van Belgische of buitenlandse nationaliteit zijn en behoren tot de adel
  • Lid zijn van de ANRB (in orde met de bijdragen) of bereid zijn lid te worden (voor Belgische of buitenlandse auteurs die in België wonen).
    NB : Een auteur die niet tot de adel behoort, maar die wel een werk heeft gepubliceerd over de adel, kan zijn kandidatuur indienen.

De kandidaturen zullen worden voorgelegd aan de discretionele beoordeling van een Selectiecomité. Het Comité behoudt zich het recht voor om eventuele aanvragen die niet aan alle selectiecriteria voldoen, te accepteren.

Als u geïnteresseerd bent of als u iemand in uw omgeving kent die aan deze selectiecriteria voldoet, stellen we het op prijs als u uw kandidatuur stuurt of deze oproep tot kandidaturen doorgeeft.


Kandidaturen dienen vóór 1 maart 2023 te worden verzonden naar de ANRB, aan Baron Henry d’Anethan events@anrb-vakb.be , met vermelding van : naam en contactgegevens van de auteur, de titel(s) van het (de) werk(en), het genre, de uitgever, het publicatiejaar en hoe een exemplaar te verkrijgen is.

Article(s) lié(s)

Een nieuwe uitdaging voor de voorzitter van onze vereniging

Onze Voorzitter, baron Frans van Daele, is zojuist benoemd tot speciale gezant van de Europese Unie voor de...

Verbergt de voorkant van de bitcoin een keerzijde van de medaille ?

Verbergt de voorkant van de bitcoin een keerzijde van de medaille ? Hier is een fenomeen dat veel inkt doet...

Heruitzending van de conferenties van Tom de Dorlodot en van ODOO

Heb je Sébastien Bruyr van ODOO en Tom de Dorlodot gemist die op de Forums voor Ondernemers spraken ? Luister hier...

Missions

Qui sommes-nous ?

Petites annonces

Descriptif section

Espaces à louer

Salons à louer pour vos événements

Activités 

Agenda des activités organisées par L’ANRB

Nos Partenaires