Wat een leuke ontmoeting met deze jonge vrouw, curator van het KIKK festival, die zich heeft bevrijd van de stereotypes van onze samenleving!

Haar achtergrond

Marie du Chastel de la Howarderie droomde ervan om informatica te studeren, maar luisterend naar het advies van de mensen rondom haar die deze omgeving te mannelijk vonden, begon zij aan een master in publiciteit aan IHECS. En wat zij er uit haalde is… dat zij nooit in de reclamewereld zal werken!

Ze houdt van code, het web en nieuwe technologie. Bijgevolg ging zij naar Londen om er een master in de interactieve media te behalen waarbij zij haar passies kon combineren en perfectioneren. In 2008 dwong de crisis haar om, met haar diploma op zak, naar huis terug te keren om een baan te vinden. Zij wordt betrokken bij een start-up die interactieve oplossingen biedt voor de evenementenbranche. Maar haar creatieve vezels worden onderbenut en Marie grijpt in 2012 een nieuwe kans toen zij de oprichters ontmoet van het Web Design Festival van Namen, voorloper van het KIKK Festival.

Haar professionele activiteit: betekenisvol?

Marie, gepassioneerd door haar vak, legt mij uit dat de v.z.w. KIKK vier grote projecten heeft die in wezen bedoeld zijn om de verschillende disciplines kunst, wetenschap, technologie en samenleving te ontsluiten.
Het doel: nieuwe vormen van gedachtencultuur en de impact van technologie op onze samenleving in vraag stellen.

Wat zijn deze vier projecten?
1. Het KIKK Festival brengt 30.000 mensen uit 50 verschillende nationaliteiten samen rond onderwerpen die te maken hebben met digitale cultuur. Helaas moest het festival dit jaar 2 weken voor aanvang geannuleerd worden.
2. De TRAKK de creatieve hub en Fab Lab waar een co-working ruimte samen met state-of-the-art tools voor rapid prototyping (3D printer, enz.) ter beschikking gesteld wordt.
3. Het Artistic and Production Platform dat kunstenaars die technologie in hun kunst integreren financiert, ondersteunt en bekendheid bezorgt.
4. En de nieuwste, le Pavillon een tentoonstellingscentrum dat de nieuwe mogelijkheden geboden door de digitale transformatie van onze samenleving onderzoekt, analyseert en promoot.

Marie is de curator van het festival. Het belicht kunstenaars, ondernemers en bedrijven. Op basis van haar persoonlijke ervaring maakt zij er een erezaak van, vrouwen ruimte te bieden om de aanwezigheid van vrouwelijke rolmodellen te waarborgen en zodoende de stereotypes die een moeilijk leven in onze samenleving hebben, in het ongelijk te stellen.

In dezelfde geest zet zij zich in voor een vijfde project: AfriKIKK, dat initiatieven uit Afrika, de Maghreb en haar diaspora belicht om de vooropgezette ideeën van een Sillicon-vallei dat enkel in handen van uitsluitend blanke mannen zou zijn, te ontkrachten. Zij opent dus de verbeelding om de mogelijk te scheppen het verhaal aan te passen met een Afrikaanse saus.

Haar lidmaatschap tot de adel: een troef, een last of een non-event?

Zij ervaart het als een last omdat het de neiging heeft bekrimpende vooroordelen teweeg te brengen en bepaalde mallen te formatteren. Marie maakte er een erezaak van om op haar eentje te geraken waar zij nu staat, zonder gebruik te maken van haar sociaal netwerk. Hoewel zij erkent dat adel een aanwinst kan zijn voor onderwijs en kennis, wilde zij het niet gebruiken voor werk, tenminste niet totdat zij zichzelf bewees dat zij het kon.

Een boodschap voor onze leden, vooral voor de jongere?

Je zult ongetwijfeld begrepen hebben dat Marie hen uitnodigt om niet naar stereotypes te luisteren en hun instinct te volgen in verband met hun studiekeuzes en de onderwerpen die hen interesseren. Zij stelt het schoolsysteem in vraag, dat geen verbanden legt tussen vakken onderling en tussen de vakken en de samenleving in het algemeen. "Het is moeilijk om te kiezen als je alleen een gecompartimenteerd zicht hebt".

Zij kent teveel mensen die spijt hebben dat ze gevangen zitten in een carrière waar ze op gespannen voet leven met zichzelf, net zoals zij ook wetenschappers kent die kunstenaar geworden zijn of architecten die kunst-wetenschappelijke projecten gemaakt hebben. Kortom, zij benadrukt "volg je passies, vooral omdat de beroepen van morgen nog niet bestaan!"

Een uitnodiging
De tentoonstelling «Humans/Machines» die van 13 maart tot en met 13 juni in het Paviljoen van de Citadel van Namen loopt, zal volgens haar een gelegenheid zijn om zich open te stellen en zich vragen te stellen, kortom geïnspireerd te geraken en deze digitale (r)evolutie te aanvaarden. Waarom geen bezoek regelen met de ANRB? Men zegge het voort…

Toespraak van Marie du Chastel bij de overhandiging van de "Prix de la femme francophone 2020"


Interview door Catherine de Dorlodot

Gekoppelde artikel(s)

De Brexit door Willem van de Voorde!

Brexit: "Uiterst moeilijke bevalling"

De maatschappelijke impact van de status van student-ondernemer.

Tijdens het laatste “Ondernemersforum” heeft Olivier de Wasseige kunnen wijzen op het belang en het succes van het...

Arnaud de Meester, een man van ijzer en staal!

Ontmoeting met iemand die een Ironman overtreft !

Ze schrijven ons ...

Les gens heureux connaissent leur histoire (Etienne de Callataÿ). Métiers de contact (Patricia de Prelle). In...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners