Beste leden en vrienden,

Hoe in deze barre tijden van “social distancing” toch nauw verbonden blijven?

Op het einde van een wel erg hectisch jaar, dat de broosheid van onze cybermaatschappij aantoonde, hebben wij besloten een eerste proeve te publiceren van de reeds lang beloofde Nieuwsbrief.

Los van enig standaardformaat, moet de digitale omzendbrief ons stapsgewijs de mogelijkheid bieden om op een soepeler en meer diverse manier te communiceren. Het uiteindelijke doel is om, naast de klassieke maandelijkse advertenties en mededelingen, actualitieitsgebonden artikels of verslagen te publiceren gericht op de jongere generaties. De numerieke communicatie beantwoordt bovendien aan de hedendaagse, milieugebonden normen.

Onze Vereniging telt meer dan 13.000 leden waaronder een groot aantal jongeren werkzaam in uiteenlopende en innoverende domeinen. De Newsletter zal ons toelaten het woord te geven aan onze jonge ondernemers, die al dan niet gemotiveerd door ons Ondernemersforum, zich wensen te wagen aan de boeiende ontplooiing van een Start-up. De nieuwsbrief geeft ons eveneens de gelegenheid om vraaggesprekken te publiceren met medeleden die zich met hart en ziel, in pandemische tijden, inzetten voor de steun aan en de verzorging van onze medemensen. Interviews van jonge Franstalige en Vlaamstalige ondernemers of zorgverleners zijn dus hoogst welkom.

Het nieuwe communicatiemiddel geeft ons verder de kans om samen na te denken over familievragen. De opkomende generatie, de zg. "Z-generatie", heeft aspiraties gedragen door onze fundamenteelste waarden. Op zoek naar zingeving, zelfverwerkelijking en voldoening, leven de jongeren in een jachtige, levendige wereld vol veranderende gedachtepatronen. Maar dankzij wijsheid, eerbied en mededogen is hun welslagen verzekerd.

Ook de onmiddellijke actualiteit krijgt een plaats in onze nieuwsbrief. Wij hebben namelijk het genoegen om beroep te kunnen doen op een van onze briljantste wetenschappers, Prof. C. Blanpain , die onlangs de Prijs Francqui-Collen ontving. Deze "Belgische Nobelprijs" werd hem op 16 december overhandigd door Koning Philippe. Prof. C. Blanpain is de elfde Belgische aristocraat aan wie deze prestigieuze prijs wordt toegekend.

Het beloftevolle project "Newsletter" kon rekenen op de steun van een redactiecomité, aan wie ik hierbij mijn erkentelijkheid wil betuigen. De uitdaging aangaan was heel wat technischer en tijdrovender dan gedacht. Dankzij het doorzettingsvermogen en de volharding van het team, kunnen wij u echter thans deze eindjaarsverrassing aanbieden. Wij hopen op uw steun te mogen rekenen bij de komende uitbouw van ons initiatief. Wij streven uiteindelijk naar de verdere versteviging van onze banden in een vinnig veranderende maatschappij vol economische en ecologische mutaties.

Tot slot wensen wij u, ondanks de "social distancing" maatregelen, prettige kerstdagen en een fijn jaareinde.

Bernard de Hemptinne
Voorzitter van de VAKB

JPEG - 529.3 kB

Het redactiecomité bestaat uit Sophie de Troostembergh, Henry d’ Anethan, Catherine de Dorlodot, Vincent Bonaert en Patricia le Grelle, bijgestaan door Mia Doornaert, Willem van de Voorde, Marc Bossuyt, Julien Klener, Fleur de Changy, Amaury della Faille d’Huysse, Etienne de Callataÿ en Olivier de Wasseige.

Gekoppelde artikel(s)

Faites revivre vos cassettes VHS grâce à Memories Recorder, la start-up de Roch de Wasseige

Pourquoi ne pas profiter du confinement et de l’hiver pour faire revivre ses vieilles cassettes VHS et les faire...

De Francqui-Collen-prijs toegekend aan Professor Cedric Blanpain

De “Belgische Nobelprijs” bekroont voor de elfde keer een lid van de adel. De Francqui-Collen-prijs 2020 gaat dit...

Plaats uw rubrieksadvertenties online - Handleiding

Voor een gegarandeerde zichtbaarheid van uw rubrieksadvertentie, ontdek onze nieuwe applicatie!

Generaties volgen elkaar op maar lijken niet op elkaar...

Waarom niet even halt houden bij een column over de jongeren geboren rond het jaar 2000, de zg. "Generatie Z"? Zij...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners