Interview met voorzitter Bernard de Launoit en afgevaardigd bestuurder Lukas Pairon.

Kan u de voornaamste doelstelling van Music Fund uitleggen. Hoe wordt die in praktijk omgezet ?

Lukas Pairon: Music Fund steunt de ontwikkeling van muziekprojecten en -opleidingen in ontwikkelingslanden, conflictgebieden en van sociaal-artistieke projecten in Europa. De organisatie is sinds 2005 opgericht om muziekinstrumenten in te zamelen, te laten nakijken en dan te verzenden en te schenken aan muziekscholen en muziekprojecten in ontwikkelingslanden (DR Congo, Haiti, Mozambique, Marokko) en conflictgebieden (Israel & Palestina) en socio-artistieke projecten dichter bij huis (België, Duitsland en Frankrijk). Deze inzamelingen en schenkingen blijven een belangrijk onderdeel van de werking van Music Fund, maar onze core business is het opleiden van herstellers van muziekinstrumenten. Deze opleidingen en stages organiseren we voor mensen verbonden aan de partnerprojecten en -scholen in zuidlanden. Zo zijn er in de loop van de jaren tientallen techniekers-herstellers van muziekinstrumenten opgeleid in Palestina, DR Congo, Mozambique, Haiti en Marokko. We hebben in de muziekscholen waarmee we werken ook herstelateliers helpen openen en uitrusten, want het herstellen van muziekinstrumenten vraagt aangepast gereedschap en onderdelen.

Music Fund kan dus terecht beschouwd worden als een instrument voor ontwikkeling. Ik veronderstel dat deze aanpak ook strookt met een moderne visie op ontwikkelingssamenwerking.

Bernard de Launoit: Het is vooral vanwege de organisatie van opleidingen van techniekers-herstellers van muziekinstrumenten dat Music Fund een instrument voor ontwikkeling is kunnen worden. Het blijft goed om ook muziekinstrumenten te schenken, want die zijn essentieel om muziek te maken. Maar in vergelijking met muziekinstrumenten is de gespecialiseerde know-how van techniekers-herstellers een langdurig proces. Zeker ook omdat de door Music Fund opgeleide techniekers nu ook ingezet worden om andere techniekers op te leiden, zodat ze hun know-how kunnen doorgeven. Zo zorgen we ervoor dat onze partners zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun muziekinstrumenten én de verdere opleiding van techniekers-herstellers die dat onderhoud kunnen garanderen. Hiervoor kreeg Music Fund in 2010 al de prijs ‘Best Practice in Culture and Development’ van de Europese Gemeenschap, en in 2021 de ‘Prix pour la Démocratie et Droits de l’Homme’ van het Parlement van de "Fédération Wallonie-Bruxelles".

Zijn er bijzondere moeilijkheden of uitdagingen die Music Fund het hoofd moet bieden?

Lukas Pairon: De belangrijkste uitdaging waarmee Music Fund geconfronteerd wordt in zuidlanden is het feit dat het moeilijk blijft voor techniekers-herstellers om klanten te vinden die over voldoende financiële middelen beschikken om herstellingen van muziekinstrumenten te betalen, hetgeen het voor de techniekers dus moeilijk maakt om financieel rond te komen. Daarmee worden we geconfronteerd met een probleem dat we niet gemakkelijk kunnen oplossen. Wel zorgen we er nu meer en meer voor dat de lokale techniekers muziekinstrumenten toegezonden krijgen die nog opgeknapt moeten worden. Vermits we verantwoordelijk waren voor hun opleiding, weten we ook wat ze als techniekers aankunnen en wat we hen dus kunnen vragen. Voor de instrumenten die Music Fund hen stuurt en vraagt te herstellen, worden ze betaald.

Zijn er ambities die Music Fund heel speciaal koestert ?

Bernard de Launoit : Tot zover hebben wij, niet zonder moeite, steeds de nodige middelen voor onze projecten gevonden. Maar ondanks het feit dat de meeste medewerkers vrijwilligers zijn (slechts 2,3 voltijds in dienst), en we veel steun krijgen van steden (Marche-en-Famenne en Brussel) en verschillende regeringen (Vlaamse Regering en Fédération Wallonie-Bruxelles), is en blijft het moeilijk voor Music Fund om voldoende werkingsmiddelen te genereren. We hopen heel binnenkort een stichting of een nieuwe sponsor te vinden die, op termijn, een partner van Music Fund kan worden.

Om meer te weten, kan u terecht op de website van Music Fund

JPEG - 25.8 kB

Bernard de Launoit, André Bouchat, Lukas Pairon, René Collin & Hare Majesteit de Koningin Mathilde


We danken baron Johan Swinnen voor de redactie van dit artikel.

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners