Wie zijn wij?

façade

De V.A.K.B. wordt beheerd door een Raad van bestuur, bijgestaan door een Directiecomité dat wordt samengesteld uit leden die lid zijn van de raad. 

De leden van de Raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een mandaat van vijf jaar, tot tweemaal toe hernieuwbaar. De Raad van bestuur benoemd de voorzitter voor een mandaat van vijf jaar, een maal hernieuwbaar. Het dagelijks beheer wordt gedelegeerd aan een secretaris generaal, door de Raad van bestuur benoemd. 

Elke provincie heeft ook een provinciaal comité. De voorzitter ervan maakt deel uit van de Raad van bestuur van de V.A.K.B., waar hij zijn provincie en haar leden vertegenwoordigt. 

 

Hoe wordt men lid?

blasons

Elke persoon van Belgische nationaliteit die officieel deel uitmaakt van de adel van het Koninkrijk kan zijn aansluiting tot de vereniging aanvragen. Er wordt van hem verwacht dat hij de morele waarden en de tradities van de adel behartigt. 

Er zijn werkende en toetredende leden. De werkende leden worden door de algemene vergadering benoemd ; ze worden meestal gekozen onder de leden die zich toewijden aan een of andere commissie of werkgroep van de VAKB. 

Personen van buitenlandse adel die in België wonen, kunnen eveneens het lidmaatschap als toetredend lid aanvragen. Het is de Raad van bestuur die over de ontvankelijkheid van deze aanvragen beslist.

 

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

U bent van de adel en U bent nog geen lid? Registreer hier!

Inloggen