De VAKB wordt beheerd door een Raad van bestuur, bijgestaan door een Directiecomité dat uit leden van de Raad bestaat. In boekhoudkundige zin zijn wij een "grote" v.z.w.

De leden van de Raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een mandaat van vijf jaar, tweemaal hernieuwbaar. Het dagelijks beheer wordt gedelegeerd aan een secretaris-generaal, door de Raad van bestuur benoemd.

In de provincies bestaan er provinciale comités. De voorzitters ervan maken deel uit van de Raad van bestuur van de VAKB, waar zij hun respectieve provincies en de leden ervan vertegenwoordigen. Het provinciaal comité heeft als doel de banden tussen zijn leden te verstevigen.

Naast de VAKB bestaan er twee bijkomende v.z.w.’s met eigen doelstellingen:

  • Solidaritas (voor de onderlinge hulp)
  • Keingiaert de Gheluvelt fonds

Voor meer details omtrent beide verenigingen, zie het onderdeel "leden"

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section