Solidaritas is een vzw opgericht in 1983 door de VAKB met als doel materiële steun en morele bijstand te verlenen aan leden van de Belgische adel die in moeilijkheden verkeren.

De VAKB streeft er voortdurend naar om zo efficiënt mogelijk te helpen, zonder afbreuk te doen aan het dwingende karakter van de vertrouwelijkheid.

Deze hulp kan verschillende vormen aannemen: eenmalige hulp voor de financiering van onvoorziene uitgaven (ziekte, ongeval, ongeluk), hulp voor ouderen in grote moeilijkheden, tijdelijke of meer permanente financiële steun voor personen of gezinnen die niet over voldoende inkomen beschikken, financiële tussenkomst om ernstigere gevolgen te vermijden, enz.

Solidaritas helpt in het bijzonder de jongeren door beurzen toe te kennen om hun studies te financieren en hun dagelijks bestaan te verzekeren tijdens hun academische studies in België of in het buitenland.
Er wordt ook steun verleend om de overgang van studies naar het beroepsleven, die soms zeer delicaat kan zijn, te vergemakkelijken.

Solidaritas wordt gefinancierd door donaties van leden van de VAKB, de opbrengst van het Bal en de Kastelentocht, bridgetoernooien en bijdragen van de Kledingzolder.
Solidaritas kan ook rekenen op de grote vrijgevigheid van bepaalde mensen die een liefdadigheidsdimensie aan hun nalatenschap willen geven, met name via de duo-legaatformule.

De totale financiële steun van Solidaritas bedraagt ongeveer 250.000 € per jaar, gemiddeld verdeeld over ongeveer 80 begunstigden.
De steun wordt verleend door een comité dat de inkomenssituatie van de aanvragers onderzoekt.

Hoe kunt u Solidaritas helpen?

  • Door een overschrijving te doen op de rekening van de vzw nr. BE69 6300 1168 0778
    (BIC: BBRUBEBB)

Giften aan Solidaritas zijn fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van 40 €.

Om te kunnen genieten van fiscale aftrekbaarheid, gelieve uw nationaal nummer (die u op de keerzijde van uw identiteitskaart vindt) te vermelden bij de overschrijving.

Voor verdere informatie of aanvragen: solidaritas@anrb-vakb.be

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section