Op 21 februari 2022 organiseert het ONDERNEMERSFORUM een webinar gewijd aan Pulse Foundation en haar nieuwe tweedekansprogramma "Revival", een programma dat is ontworpen om ondernemers te ondersteunen die failliet zijn gegaan.

Dat was een gelegenheid om in avant-première hun nieuwe voorzitter, graaf Tanguy du Monceau de Bergendal, te ontmoeten.

Je bent een agronoom met zakelijke vaardigheden. Kun je je achtergrond beschrijven?

Opgeleid in het Verenigd Koninkrijk studeerde ik agronomie en bij mijn terugkeer naar België koos ik voor een master in finance aan de Vlerick School.

Na een periode bij ING (Investment Banking) nam mijn belangstelling voor duurzame ontwikkeling het over en in 2006 creëerde ik CO2logic, de Belgische leider in MVO-consulting die bedrijven helpt hun klimaatimpact te verminderen. In 2015 ben ik gestopt met operationeel management om fulltime agronoom te worden en twee boerderijen over te nemen, namelijk Domaine de Bruant (directe verkoop van eco-verantwoorde vleespakketten van de boerderij) en CANBE (teelt en productie van CBD hennepolie in België).

Wij zijn aangekomen in 2019, het jaar van uw verkiezing tot voorzitter van Pulse. Wat is de oorsprong en de bestaansreden van Pulse?

Pulse, een stichting van openbaar nut en de enige Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op ondernemerschap, werd opgericht door ondernemers voor ondernemers en zal in 2022 haar tiende verjaardag vieren. Oorspronkelijk is er de wens van de ondernemende families, die zich verantwoordelijk voelen voor hun land en die verenigd zijn in hetzelfde filantropisch ideaal, om bij te dragen aan collectieve en sociale welvaart door ondernemerschap en innovatie te stimuleren. Een studie van McKinsey toonde in 2012 aan dat het percentage ondernemers in België tot de laagste in Europa behoorde, een bevinding die in 2020 werd bevestigd door een studie van de Solvay Business School.

Je vertelde mij dat Pulse een verbindende rol speelt. Wat bedoel je daarmee?

De missie van Pulse is om actieve verenigingen in het noorden en het zuiden van het land te verenigen en te ondersteunen. We handelen vanuit openheid naar de geest van ondernemerschap, naar toegangsvraagstukken, via een tweede kans of internationalisering.

Wij nemen deze rol als katalysator op ons via drie actiegebieden: financiële en methodologische ondersteuning (door coaching en strategische ondersteuning) van de partnerverenigingen die wij selecteren op basis van hun rol en impact op de ondernemers die ze ondersteunen, programmacreatie wanneer we een "gat in de markt" zien in de aanbiedingen die aan ondernemers voorgelegd worden en een belangenbehartigingsrol bij openbare instellingen en onze leiders.

Deze katalyserende rol komt tot uiting door de ondersteuning van ondernemers en het verstrekken van instrumenten maar nooit door een kapitaalinbreng. Pulse heeft een jaarlijks budget van 1,2 miljoen om haar portfolioprojecten op verschillende manieren te ondersteunen. Methodologische steun, deelname aan beheersorganen, terbeschikkingstelling van professionele netwerken, creatie van synergieën, enz.

Vandaag de dag hebben meer dan een dozijn verenigingen steun gekregen van de Pulse Foundation. Onder hen zijn YouthStart, Vlajo, SO Kwadraat of Réseau Entreprendre/Netwerk Ondernemen.

Naast deze ondersteuningsprogramma’s heeft Pulse ook twee interne programma’s gelanceerd namelijk "BEyond" in 2018 die gericht is op Scale-ups en "Revival" in 2020. Wat zijn de specifieke kenmerken van deze programma’s?

Deze programma’s maken deel uit van de wens van Pulse om op elk moment in te grijpen in de levenscyclus van een ondernemer.
BEyond heeft als doel de groei en internationalisering van onze meest ambitieuze ondernemers (Scale-ups) te ondersteunen en te versnellen. Sinds de lancering zijn zo’n dertig bedrijven ondersteund.

Revival, dat op 21 februari het onderwerp zal zijn van het Ondernemersforum, heeft als doel psychologische ondersteuning te bieden aan ondernemers die failliet zijn gegaan na de COVID-19 crisis en hen te helpen terugveren. Sinds de start van het programma een jaar geleden hebben al bijna 20 ondernemers geprofiteerd van ondersteuning en 4 hebben een professionele weg teruggevonden (vijf keer sneller dan wanneer de ondernemer alleen is in zijn zoektocht).

Wat zijn de obstakels voor het opzetten van bedrijven?

De kandidaat-ondernemer die aan de slag wil, kampt met sterke psychologische beperkingen. Het veranderen van uw status van werknemer naar zelfstandige is een ingewikkelde beslissing. Het is een situatie waarin je er helemaal alleen voor staat.
De angst om te falen en de blik van anderen kunnen een afschrikwekkend effect hebben, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten waar falen integendeel wordt gezien als een garantie voor geloofwaardigheid en ervaring. Het is absoluut noodzakelijk om het begrip van faling van een onderneming te herdefiniëren. Pulse wil hieraan bijdragen.

Want ondernemerschap heeft aanzienlijke voordelen voor de nationale welvaart. Het raakt alle delen van de samenleving: het creëert waarde, innovatie. Het ondersteunt onze gezondheidszorg, ons onderwijs en onze sociale systemen.

Schrijf u in voor onze volgende ondernemersforum door een mail te sturen naar : info@anrb-vakb.be


Onze dank gaat naar baron Henry d’Anethan voor het afnemen van het interview en het schrijven van dit artikel.

Gekoppelde artikel(s)

Christophe Cornet d’Elzius du Chenoy of de advocaat-acteur

Het verdedigen van een persoon in de rechtbank is niet onverenigbaar met het verdedigen van een nobele zaak op het...

Interview met Vic Swerts,
voorzitter van Soudal

Een Belgisch ondernemer, tegelijk pragmaticus en visionair, die droomt, denkt, durft, doet en doorzet ... en...

Maximilien Drion: een Belg in de top 10 van de wereld op het gebied van
ski-alpinisme

Op 24-jarige leeftijd beklimt Maximilien Drion du Chapois de bergen over de hele wereld, in zijn eentje, in...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners