Vocatio reikt beurzen uit aan jonge talenten. Kan U dat nader toelichten ?

In 1963 stichtte de visionaire ondernemer en filantroop Emile Bernheim de “Stichting Roeping” op, die in 2011 werd omgedoopt tot “VOCATIO”. Volgend jaar viert VOCATIO dus zijn 60ste verjaardag !

Emile Bernheim verwoorde het objectief van de Stichting als volgt : “Iedereen heeft het recht op zijn geluk, volgens wat hij als zodanig beschouwt. Er is dus een keuze, en deze keuze moet worden aangemoedigd. Het is daarom noodzakelijk om de verwezenlijking van individuele aspiraties aan te moedigen, en om ervoor te zorgen dat iedereen de beste kansen krijgt om aan zijn roeping te kunnen beantwoorden.”

Sindsdien heeft VOCATIO meer dan 800 gepassioneerde en geëngageerde jonge talenten gesteund, die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun roeping te ontwikkelen of hun levensproject te realiseren. Elk jaar reikt VOCATIO een twintigtal beurzen van 10.000 euro uit. Deze beurzen zijn echte springplanken die de laureaten de kans bieden nieuwe technieken te ontwikkelen, materiaal aan te kopen, een onderzoeksprogramma uit te breiden of een aanvullende opleiding te volgen. Daarbovenop biedt VOCATIO ook een begeleiding : een grote zichtbaarheid voor de laureaten, opleidingen en toegang tot het breed netwerk van VOCATIO-laureaten.

VOCATIO geniet de financiële steun van talrijke mecenassen en sponsors, en staat onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde.

Zijn er disciplines waarin onze jongeren bijzonder uitblinken of die VOCATIO speciaal aanmoedigt ?

De projecten die in aanmerking komen, zijn gevarieerd en behoren tot zeer uiteenlopende domeinen : biologen, chirurgen, muzikanten, dansers, fotografen, parfumeurs, bakkers, ingenieurs, enz.

Concreet steunt VOCATIO projecten in 6 domeinen : Gezondheid, Wetenschappen en Techniek, Sociale en Menswetenschappen, Podiumkunsten, Plastische kunsten en Ambachten.
Een jury, bestaande uit een veertigtal topexperten in hun domein, selecteert ieder jaar de beste dossiers uit de ongeveer 400 kandidaturen die wij binnenkrijgen.
De jury wordt voorgezeten door Professor vaccinologie Pierre Van Damme.

Hoe verloopt de begeleiding van de laureaten na de ontvangst van de beurs ?

De laureaat kan een beroep doen op de zeer brede VOCATIO – gemeenschap. Sommige van onze sponsors bieden hen vormingen aan, anderen geven hen toegang tot hun breed netwerk. Regelmatig worden meetings georganiseerd van oud laureaten, wat de ouderen onder hen de gelegenheid biedt de jongeren te ontmoeten en te steunen. Zo organiseerde VOCATIO tijdens de pandemie concerten, waar oudere, geëxperimenteerde laureaten speelden met jongeren. De concerten werden uitgezonden op het You Tube kanaal van VOCATIO, en vele duizenden keren bezichtigd !

Wanneer moeten de volgende kandidaturen binnen zijn en welke zijn de voowaarden om naar een beurs te mogen dingen ?

De kandidatenoproep voor de promotie 2023 is gestart op 15 september en loopt tot en met 14 november 2022. De VOCATIO-beurzen worden toegekend aan gepassioneerde jongeren met een echte roeping of levensproject, die door een gebrek aan financiële middelen hun project niet kunnen ontwikkelen. De kandidaten moeten tussen 18 en 30 jaar oud zijn en Belg, of minstens sinds vijf jaar in België wonen.

De volgende editie wordt wel heel speciaal, vermits ze de 60ste zal zijn, en dat deze uiteraard extra veel luister zal krijgen. Afspraak in mei 2023 !

Klik hier voor meer informatie

Article(s) lié(s)

Exclusieve reis naar de Anjou streek van 22 tot 25 mei 2023

Exclusieve reis naar de Anjou streek van 22 tot 25 mei 2023 Kom en ontdek enkele kastelen en tuinen van de Anjou...

Wie is Simple Symphony op Instagram met 560K volgers ?

Wie is Simple Symphony op Instagram met 560K volgers ? Op maandag 31 oktober 2022 wemelde het in ons vlakke land...

Baron Peter Piot : Een tijdperk van epidemieën ?

In ons collectief bewustzijn zal er een tijd zijn van voor de Covid-19 pandemie, en een tijd na de meer dan 20...

Petites annonces

Descriptif section

Espaces à louer

Salons à louer pour vos événements

Activités 

Agenda des activités organisées par L’ANRB

Nos Partenaires