Terugblikkend op het voorbije jaar, wil ik eerst en vooral onze leden bedanken die zich voortdurend hebben ingezet om de VAKB uitstraling te geven. Niettegenstaande het feit dat het virus ons verplichtte een aantal activiteiten zoals het Bal en de Kastelentocht uit te stellen, bleef onze vereniging op andere domeinen verderwerken. Zonder volledig te willen zijn, denk ik hierbij vooral aan de jaarvergadering van Cilane in Brussel en het vierde Kunstsalon, om er maar twee te noemen die na de zomer hebben plaatsgevonden. De verdienste hiervoor komt toe aan allen die deze feestelijke gebeutenissen mogelijk hebben gemaakt.

Een woord ook over de nieuwe ploeg die U voor de zomer hebt aangesteld. Uw vertrouwen heeft mij overtuigd de taak van voorzitter op mij te nemen en zulks met des te meer geestdrift omdat ik mag rekenen op de steun van twee uitvoerende ondervoorzitters – Mevrouw Amaury de Troostembergh en de Heer François Desclée de Maredsous - alsook op een nieuwe secretaris-generaal, Ridder Marc de Schoutheete de Tervarent en tevens op de wijze raad en daad van onze voorgangers. Deze bijkomende bestuurscapaciteit werd door de nieuwe ploeg ingezet om terdege kennis te maken met alle actieve geledingen van onze VAKB. Onze stelselmatige en meer dan nuttige contactname met de provinciale comités weze daarvan een voorbeeld.

Met het oog op de toekomst wens ik ons een nieuw jaar waarin we het maximale van onszelf kunnen geven. Ik hoop dat de pandemie zal afzwakken. Wij zijn uiteraard van plan om de uitgestelde activiteiten te hervatten, zoals het Bal dat zal plaatsvinden op 19 maart en de Kastelentocht te organiseren door het Comité van Luik. En wij hopen om nieuwe projecten te kunnen opstarten of voort te zetten. De actie van jongeren zal een grote prioriteit zijn, net als het zeer nuttige Ondernemersforum dat mijn voorganger graaf Bernard de Hemptinne voor hen in het leven had geroepen. In dezelfde geest onderzoeken wij met de Provinciale Comités manieren en middelen om jonge aristocraten te interesseren om meer te investeren in de actie van onze Vereniging. Hun inzet zal een garantie zijn voor de toekomst, net als onze inspanningen om opnieuw aansluiting te krijgen met leden van de adel die het contact met de VAKB hebben verloren, evenals met de nieuwe edelen. Het uitbreiden van ons bereik op deze manier zal zeker een prioriteit zijn voor onze Provinciale Comités.

Door goed gebruik te maken van de talenten en middelen die ons ter beschikking staan, ben ik ervan overtuigd dat wij de invloed van de VAKB kunnen versterken. Zo zullen wij reageren op onze roeping om een solide brug te vormen tussen het verleden en de toekomst.

Baron van Daele – Voorzitter van de VAKB

JPEG - 32.4 kB

Gekoppelde artikel(s)

Alexandre van Havre ontcijfert voor ons de partituur van zijn muzikaal parcours

Alex Van, Yellowstone, Alex & Cams… drie namen, drie projecten, drie muziekstijlen met als gemene deler Ridder...

De Degen des Konings werd uitgereikt aan Matthieu de Maere d’Aetrycke

Interview met Matthieu de Maere d’Aertrycke - Kandidaat piloot bij de Koninklijke Militaire School die beloond werd...

Voordrachten rond het ouderschap

Noteer alvast de datums van de eerste voordrachten. We verwelkomen volgende sprekers : Pierre Moorkens...

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners