De oorsprong van de adel gaat terug naar een ver verleden. Eeuwenoude Latijnse oorkonden vermelden, naast "milites" en" ministeriales" ook, "nobiles".

PNG - 24.7 kB Het is echter erg moeilijk om met zekerheid vast te stellen of de "nobiles" teruggaan op Germaanse of op Gallo-Romeinse families. Na de Germaanse invallen van het Romeinse Rijk volgde een periode van socio-economische vermenging.


PNG - 24.8 kB Tijdens de Hoge middeleeuwen, vooral ten tijde van de kruistochten, werd de miltaire rol van de adel steeds nadrukkelijker. De leenheer moest getrouwheid zweren aan zijn koning of suzerein en zich ertoe verbinden, om hem, wanneer nodig, militair bij te staan. Bovendien ontstond in die periode het ridderideaal met als hoofdwaarden : eer, kracht en moed, trouw, eerlijjkheid en de bescherming van de zwakkeren.


PNG - 1 MB In de latere middeleeuwen ziet men de groei van staten met steeds grotere overheidsnoden, waarbij vorsten hun naaste medewerkers verheffen in de adelstand. Zo verhieven de hertogen van Bourgondië een veertigtal families van ons land in de adelstand. Het gebruik werd in ere gehouden tot aan het einde van het Ancien Régime. Adeldom werd verleend na een glorieus gedrag op het slagveld, voor de uitnemende diensten van een persoon of een familie aan de vorst of voor het bekleden van hoge gerechtelijke of administratieve ambten. Deze traditie werd na 1830 in België voortgezet.

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners