Woord van de Voorzitter

JPEG - 68.6 kB

Beste leden, beste vrienden,

In deze tijden van inperking heeft de VAKB ervoor gekozen haar nieuwe site te lanceren om een soepeler en snellere communicatie te verzekeren tussen de onderscheiden generaties en onze taak als wederzijdse hulpverleners verder te vergemakkelijken.

Wederzijdse hulp is absoluut aan de orde nu de ontzetting rond de pandemie de wereld in haar greep houdt. In tijden van tegenspoed is creatieve saamhorigheid een must. Onze onvoorwaardelijkste sympathie gaat uit naar allen die rechtstreeks het virus bestrijden, naar hen die de zieken bijstaan en hen die de vitale diensten van onze samenleving verzekeren. Zij staan symbool voor onze waarden.

De nieuwe website van de VAKB moet u toelaten om sneller op de hoogte te blijven van de vele voordrachten die wij organiseren in onze lokalen. Hierbij denken wij aan de Culturele Middagen, het Ondernemersforum en de debatten georganiseerd door de jongeren. U ontdekt er ook de zeer talrijke activiteiten en diensten die we ter beschikking stellen van de leden.

Om te genieten van deze brede waaier aan mogelijkheden, kunt u zich rechtstreeks inschrijven via de rubriek "Schrijf u in" (ongeacht u lid of niet bent van de onze Vereniging). Dit geeft u meteen een directe toegang tot onze fotogalerij, onze dienst Bijstand en aan alle andere activiteiten bestemd voor onze leden. Bovendien zal u zich ook in de toekomst online kunnen inschrijven voor onze veelvuldige activiteiten.

U vindt er tevens alle nuttige informatie omtrent de huurprijs van onze salons en de modaliteiten bij plaatsen van advertenties. Deze eerste versie van de site zal ongetwijfeld evolueren en zal u zeker nog een aantal leuke verrassingen bezorgen!

De VAKB vormt zowel een exclusief ontmoetingskader, kader om over de generaties heen te communiceren, als een uitgelezen en hartelijke midden om te verwelkomen en te ontmoeten Tevens is de VAKB , dankzij een rijkgeschakeerd network , een bron van kennisgaring en van kennismaking met de meest uiteenlopende vaardigheden.

Aarzel niet en vervoeg ons!

Bernard de Hemptinne
Voorzitter

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section