Woord van de Voorzitter

JPEG - 279 kB

Beste leden, beste vrienden,

Blijkbaar heeft de Corona-moeheid plaats gemaakt voor nieuwsgierigheid om onze website te bezoeken. We feliciteren u voor deze inspanning en hopen dat deze verkenning u in staat zal stellen om de nog te weing gekende aspecten van onze mooie Vereniging te ontdekken.

We willen natuurlijk iedereen bedanken die positief heeft gereageerd op onze oproep om onze armste leden te steunen. Solidaritas werd inderdaad zeer geraakt door het stopzetten van de meerderheid van onze activiteiten.

We zijn nog niet aan het einde van de tunnel maar we zien wel een sprankeltje licht gezien de overgrote meerderheid onder ons gevaccineerd wil worden! Wie op deze oproep niet reageert, toont een duidelijk gebrek aan plichtbesef en empathie, wetende in welke mate elke vertraging in de normale hervatting van studies, economische, sociale en culturele activiteiten de opkomende generaties al dramatisch treft, maar deze in de toekomst nog meer zou kunnen raken.

Gesterkt door de geest van solidariteit die onze associatie kenmerkt, kijken we ernaar uit u binnenkort in grote aantallen "ingeënt" te zien. Onze prachtige salons staan voor u open zodra onze activiteiten zullen kunnen hernomen worden.

Bernard de Hemptinne
Voorzitter

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section