Gelieve bijhorend formulier te willen vervolledigen. Uw aanvraag wordt goedgekeurd op grond van onze toelatingscriteria. U mag, zo snel als mogelijk, een antwoord verwachten.

Wie kan lid worden ?

 1. Personen die behoren tot de officiële adel van het Koninkrijk België (en hun echtgenoten voor adellijke vrouwen) ;
 2. Personen die in in België wonen en staven dat zij behoren tot de adel van hun land van herkomst.

Waarom lid worden van de VAKB?

Door lid te worden geniet u van een groot aantal voordelen:

 • Op cultureel vlak: Deelnemen aan voordrachten en debatten met uitnemende sprekers en dat tegen een voorkeurstarief, bv. de Culturele Middagen en de voordrachten georganiseerd door onze Jongeren.
 • Op professioneel vlak: Netwerken en genieten van ervaringsuitwisselingen in het raam van ons Ondernemersforum, loopbaanbegeleiding dankzij de HR-adviseurs van onze Tewerkstellingscel
 • Op evenementieel vlak: Deelnemen aan exclusieve evenementen zoals de Kastelentocht en het jaarlijkse Bal.
 • Op artistiek vlak: Uw creaties en kunstwerken kenbaar maken binnen een uitgebreid netwerk, bv. tijdens het Kunstsalon en/of het Schrijverssalon van de VAKB.
 • Op communicatief vlak: Ontvangen van publicaties met een hoog niveau of van algemeen belang, zoals het Bulletin (4x/jaar) of het Maandblad (papieren of digitale versie) om uw rubrieksadvertenties te publiceren en te genieten van een brede verspreiding.
 • Op conviviaal vlak : Deelnemen aan de maandelijkse lunches, bridgetoernooien..
 • Op het vlak van hulpbetoon: Toegang tot de Klerenzolder, verstrekken van studiebeurzen.....
 • Op zoek naar documentatie? Geniet van onze bibliotheek (15.000 werken) en van onze iconografische afdeling...

Benevens de bevoorrechte toegang tot al onze activiteiten kan u ook genieten van een uitgebreid regionaal, nationaal en internationaal netwerk:

 • Deel uitmaken van een rijkgeschakeerd verenigingsleven en genieten van gedeelde ervaringen
 • Grondwaarden als solidariteit, dienstbaarheid en continuïteit concrete vorm geven
 • Familiale en intergenerationele banden aanhalen en verstevigen
 • Vaardigheden en ervaring optimaliseren en doorgeven
 • Genieten van een wijdvertakt netwerk om uw vaardigheden te promoten

Gelieve bijhorend formulier te willen vervolledigen. Uw aanvraag wordt goedgekeurd op grond van onze toelatingscriteria. U mag, zo snel als mogelijk, een antwoord verwachten.

Lidmaatschapsbijdrage?

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage beloopt:

Meer dan 35 jaar ?35,00 € per persoon - 55,00 € per echtpaar
Van 26 tot 35 jaar (*) 20,00 € per persoon - 25,00 € per echtpaar
Van 18 tot 25 jaar (*) 15€ per persoon
Minder dan 18 jaar (*) 5€ per persoon
Levenslang lidmaatschap 1.100 € per persoon die deel uitmaakt van de Belgische adel

(*) is automatisch lid van de jongerenclub.

Uw kind is boven de 25 jaar?

Waarom geen gift doen van een levenslang lidmaatschap? Zo weet u zeker dat uw jongeren in contact blijven met de Vereniging van de Adel en geïnformeerd worden over onze veelvuldige activiteiten.

Na de betaling van uw bijdrage ontvangt u de toegangscodes tot het privatieve deel van onze site zodat u zich rechtstreeks online kan inschrijven.

Hoe kan u zich inschrijven? - Handleiding

 • Om toegang te krijgen tot de site moet eenieder, al dan niet lid, zich registeren als volgt:
 • Het formulier invullen: 1 formulier per persoon
 • Klik op "verzenden"
 • Wachten op de goedkeuring van de aanvraag door het secretariaat, op grond van de toelatingsvoorwaarden
 • U ontvangt een automatische email met de toegangscodes.
  Toegangscodes zijn strikt persoonlijk: elk lid ontvangt een persoonlijke code.

Eenieder waarvan het lidmaatschap in orde is, krijgt in een privatief gedeelte, een rechtstreekse toegang tot de voorziene activiteiten , evenementen en/of de inschrijvinsformulieren strikt voorbehouden voor de VAKB-leden (edelen en hun echtgenote).

Is u niet in orde met uw lidmaatschap:

 • U ontvangt een oproep tot het regelen van het lidgeld voor u en uw afhankelijke familieleden. Dit laatste op grond van onze database.
 • Na ontvangst van uw lidgeld, op basis van een gestructureerde mededeling, wordt uw "ledenaccount" geactiveerd.
 • U krijgt toegang tot de voorziene evenementen, activiteiten en/of inschrijvingsformulieren voorbehouden voor de VAKB-leden ( edelen en echtgenote). Het lidmaatschap omvat eveneens de mogelijkheid tot het publiceren en het raadplegen van de rubrieksadvertenties.

Voor een optimaal gebruik, gelieve de voorkeur te geven aan de programma’s Chrome en Firefox/Mozilla.

Voor alle verdere vragen kan u contact opnemen met het secretariaat via:
info@anrb-vakb of telefonisch op 02/642.25.20, op weekdagen van 9 tot 17.30 uur

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners