Noblesse Oblige! Adeldom verplicht! Adeldom betekent het in ere houden van een fundamenteel moreel engagement en het hoogachten van een traditie van discrete of openbare dienstvaardigheid.

Hierbij horen de gehechtheid aan het gezin en de getrouwheid aan land en vorst. Verdere vaste ethische en historische hoofdwaarden zijn: eerlijkheid, wellevendheid, fatsoenlijkheid, trouw aan en respect voor het gegegeven woord, plichtvaardigheid, maatschappelijk saamhorigheidsgevoel en eerbied voor de morele en materiële nalatenschap van ouders en voorouders.

Om de verkregen of de geërfde adellijke gunsten glans en waardigheid te geven streven edelen naar uitmuntendheid. Van jongs af aan, op school en in jeugdbewegingen, kan dit streven reeds vorm krijgen, om dan, later in het leven, daadwerkelijk uit te monden in rijkgeschakeerde professionele, politieke of sociale activiteiten.

Iedereen, volgens zijn mogelijkheden, wordt geacht te streven naar optimale sociale interacties. Velen doen bv. aan vrijwilligerswerk. Het nastreven van excellentie moet uiteraard gepaard gaan met de nodige bescheidenheid. Hoffelijkheid en ingetogenheid, in woord en daad, behoren namelijk eveneens tot de basiswaarden van een waarachtige edelman.

In onze open maatschappij is de adel constructief aanwezig en vervult er de meest uiteenlopende functies. Verdere diversiteit wordt verzekerd door de nieuwelijke adellijke gunsten verleend door de Koning. In 1989 publiceerde CILANE, (Verbindingscommissie van de Europese Adel), een ethische code voor de adel.

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners