"Give peace a chance" door Baron Jean-Pierre Schenkelaars, voorzitter van de Stichting voor het Heilig Land

U werd onlangs aangesteld als voorzitter van de Stichting voor het Heilig Land. Waar moeten we deze Stichting situeren binnen de diverse instellingen of initiatieven die de christelijke aanwezigheid in deze regio ondersteunen?

De christelijke gemeenschappen in het Heilig Land spelen een belangrijke rol in de lokale samenleving door onderwijs, gezondheidszorg en sociale diensten te verlenen aan alle inwoners van de regio, of ze nu christen zijn of niet. Hun aanwezigheid draagt bij tot het algemene welzijn van de bevolking. De Belgische Stichting voor het Heilig Land, die opgericht werd in de schoot van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, ondersteunt deze doelstelling door fondsen te werven die bijdragen aan de financiering van deze diensten, die open en toegankelijk zijn voor alle inwoners van deze regio’s in Palestina, Jordanië en Oost-Jeruzalem.

Welke specifieke projecten komen in aanmerking voor deze fondsen?
In een wereld die vaak geteisterd wordt door conflicten en verdeeldheid - en dit is dramatisch waar in Palestina - blijft onderwijs een geweldloos wapen voor vrede en vooruitgang. De prioritaire actie van de Stichting is daarom vanzelfsprekend gericht op het ondersteunen van scholen en beroepsopleidingen. Deze spelen een cruciale rol in het bevorderen van vreedzame coëxistentie en begrip tussen gemeenschappen. Ze leren niet alleen lezen en schrijven, maar ook tolerantie en respect voor diversiteit.
Maar in tijden van oorlog en gedwongen verplaatsingen moet de hulp worden gericht op de allereerste levensbehoeften, zoals voedsel en gezondheidszorg. In het bijzonder worden medicijnen en voedselbonnen beschikbaar gesteld dankzij een speciale oproep waarop ruimhartig is gereageerd.

Hoe wenst de Stichting een nieuwe en bredere dynamiek bij de fondsenwerving te bewerkstelligen?

De leden van de Ridderorde leveren een aanzienlijke bijdrage aan de projecten van de Stichting maar gezien de omvang van de noden lijkt het ons dat veel andere mensen van goede wil zich betrokken zouden kunnen voelen en zouden kunnen bijdragen aan de steun die verleend wordt. Daarom proberen we nieuwe donors te bereiken, meer en beter te communiceren over onze verwezenlijkingen, partnerschappen en sponsoring tot stand te brengen, ook met Belgische en buitenlandse instellingen. Om zulke brede betrokkenheid te verzekeren wordt een “Comité van de Vrienden van de Stichting” opgericht waarin ook niet-leden van de Ridderorde zetelen en dat door baron Derrick-Philippe Gosselin zal worden voorgezeten.

In welke mate lijdt de werking van de Stichting onder het geweld dat de regio momenteel teistert?

Een brutale oorlog, die zo vele levens en infrastructuur verwoest, heeft het normale leven tot stilstand gebracht. Het is een overlevingseconomie die ondersteund moet worden, maar we moeten ook naar de toekomst kijken om opnieuw de voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken om samen te leven. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs hiervoor een van de fundamenten is.

Dus u denkt dat er nog hoop is?

In een tijd waarin het lijkt alsof dood en rouw alles overheersen, is de utopie die de Orde van het Heilig Graf drijft die van het Lege Graf. Dit is de hoop die, tegen alle verwachtingen in, ervoor wil zorgen dat de dood niet het laatste woord heeft. We kiezen voor het leven, we willen vrede een kans en een toekomst geven, ervan overtuigd dat de dialoog tussen alle gemeenschappen, christelijk, joods en moslim, evenals de opvoeding van jongeren en respect voor diversiteit, een bron van stabiliteit kan zijn voor de regio.

Give Peace a chance !


We willen Baron Jean-Pierre Schenkelaars en Baron Johan Swinnen bedanken dat ze ons de kans hebben gegeven om meer te weten te komen over de Stichting voor het Heilig Land

Gekoppelde artikel(s)

De bibliotheek van de VAKB

Laten we na de Iconografie en de Vestiaire onze reis door de uitgestrekte gangen van ons huis verderzetten en deze...

Marie de Wasseige – Een 1515 kilometer lange weg naar Santiago de Compostela

Marie de Wasseige (24 jaar) heeft deze zomer een voetreis van 1515 km afgelegd op weg naar Santiago de Compostela....

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners